Προκήρυξη θέσεων εργασίας για το πρόγραμμα «Καλλίστη»

Προκήρυξη θέσεων εργασίας

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ -Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας- στο πλαίσιο του «Προγράμματος Καλλίστη», που υλοποιείται με τη στήριξη του Μηχανισμού Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και αφορά στη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12-18 ετών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5161384, αναζητά συνεργάτες για την στελέχωση των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αττική και την Λάρισα με την ειδικότητα : 1) Συντονιστής, 2) Bοηθός Λογιστή 3) Κοινωνικός Λειτουργός, 4) Ψυχολόγος, 5) Εκπαιδευτικός, 6) Νομικός Σύμβουλος, 7) Διατροφολόγος, 8) Διοικητικός Υπάλληλος/Βοηθός Συντονιστή, 9) Φροντιστής Γενικών καθηκόντων, 10) Φροντιστής Φύλαξης, 11) Φροντιστής Διερμηνέας, 12) Μάγειρας, 13) Υπάλληλος Καθαριότητας, 14) Στέλεχος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικά και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2021.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 72 55 363 (υπεύθυνη Μαρία Δημητροπούλου).

 • Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, τα οποία κρίνει απαραίτητα.

Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.

 

Συντονιστής  Δομής/Διοικητικός Υπεύθυνος

Απαραίτητα προσόντα

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου ΠΕ ή ΤΕ σε τομείς Διοίκησης και Οργάνωσης, Κοινωνικών, Οικονομικών, Υγειονομικών, Τεχνολογικών Επιστημών ή άλλων συναφών ανθρωπιστικών σπουδών.
 • Συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο ή τριών ετών σε συναφές αντικείμενο.
 • Εργασιακή εμπειρία σε ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική οργάνωση.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακός ή/και διδακτορικός τίτλος σπουδών.
 • Εμπειρία με ευάλωτες ομάδες ή/και ομάδες εφήβων ή παιδιών.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.
 • Εμπειρία στην εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
 • Γνώση του προνοιακού και υγειονομικού θεσμικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
 • Ειδική εμπειρία σε επικοινωνία και διαμεσολάβηση.

Καθήκοντα

 • Συντονίζει και εποπτεύει τη γενική λειτουργία της Δομής, στο πλαίσιο του Κανονισμού Λειτουργίας και των αρχών που διέπουν το Κοινωνικό ΕΚΑΒ. Διευθύνει τη Δομή και ευθύνεται για την αποτελεσματική επίτευξη του σκοπού αυτής.
 • Είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση της Δομής φιλοξενίας, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Υπεύθυνο, υπό την επίβλεψη του Υπεύθυνου Έργου. Αναφέρει στον Υπεύθυνο Έργου για θέματα, των οποίων η επίλυση απαιτεί λήψη απόφασης από ανώτερο όργανο.
 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής φιλοξενίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες των παιδιών.
 • Εξετάζει τα προβλήματα του κάθε φιλοξενούμενου και μεριμνά για την επίλυσή τους, σε συνεργασία με τα μέλη του προσωπικού.
 • Συντονίζει, κατευθύνει και εποπτεύει το προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ όλων των απασχολούμενων στη Δομή, έμμισθων ή εθελοντων. Στο πλαίσιο αυτό, εκπονεί μηνιαίο πρόγραμμα με τις βάρδιες του προσωπικού και σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, εποπτεύει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο.
 • Εποπτεύει την καλή χρήση, τη συντήρηση και την επισκευή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Δομής, την καθαριότητα των χώρων και την τήρηση των όρων ασφαλείας.
 • Εξασφαλίζει την πληρότητα, την ποιότητα και την έγκαιρη παραλαβή και διανομή των γευμάτων, την κατάρτιση και ανάρτηση προγράμματος σίτισης εγκεκριμένο από τον Διατροφολόγο.
 • Διαχειρίζεται την προμήθεια των πρώτων υλών για την παρασκευή των γευμάτων, ειδών καθαριότητας, ειδών ρουχισμού και κάθε άλλου υλικού, σε συνεργασία με τους επαγγελματίες της σχετικής εργασίας (μάγειρα, υπάλληλο καθαριότητας κλπ.). Διαχειρίζεται την αποθήκευση και διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας που διαθέτει η δομή, σε συνεργασία με τους φροντιστές.
 • Επιλαμβάνεται επί παντός θέματος σχετικά με την ομαλή λειτουργία της Δομής και σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, λαμβάνει τα απαραίτητα προληπτικά ή αποτρεπτικά μέτρα προς αποφυγή προβλημάτων.
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτόν από τον Υπεύθυνο Έργου.

 

Bοηθός Λογιστή

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος σχολής (ΑΕΙ/ΤΕΙ) λογιστικής-οικονομικής κατεύθυνσης.
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε οργανωμένο λογιστήριο.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση λογιστικού σχεδίου.
 • Πολύ καλή γνώση στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων.
 • Εμπειρία στη συμφωνία πελατών, προμηθευτών και τραπεζών.
 • Ευχέρεια χρήσης λογιστικών προγραμμάτων.
 • Καλή γνώση MS Office.
 • Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου.
 • Ικανότητα ομαδικότητας και συνεργασίας.

 

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

 • Γνώση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.
 • Συμμετοχή σε σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.

Καθήκοντα

 • Συμφωνία τιμολογίων και εντοπισμός αποκλίσεων.
 • Προετοιμασία τραπεζικών καταθέσεων.
 • Καταχώριση οικονομικών συναλλαγών σε εσωτερικές βάσεις δεδομένων.
 • Τήρηση ψηφιακών και συμβατικών οικονομικών αρχείων.
 • Διεκπεραίωση εργασιών που σχετίζονται με Δ.Ο.Υ, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες.
 • Συμμετοχή σε τριμηνιαίους και ετήσιους ελέγχου.

 

Κοινωνικός Λειτουργός

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικού Λειτουργού.
 • Κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών.
 • Εμπειρία στην εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον, σε πρόγραμμα φροντίδας ευπαθών ομάδων και ειδικά σε παιδιά, ή στο πλαίσιο ανεξάρτητης κοινωνικής ανθρωπιστικής οργάνωσης.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.
 • Ειδική γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

 

Καθήκοντα

 • Παροχή υπηρεσιών με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων των φιλοξενούμενων παιδιών. Αναφέρει κατά περίπτωση στον Επιστημονικό Υπεύθυνο και στο Συντονιστή.
 • Διεξαγωγή αρχικής συνέντευξης με κάθε παιδί, σε συνεργασία με άλλα μέλη του προσωπικού και ενημέρωση του παιδιού για τη λειτουργία της Δομής, τα δικαιώματα και της υποχρεώσεις του.
 • Καταγραφή του κοινωνικού ιστορικού του παιδιού και αξιολόγηση της γενικής του κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη το οικογενειακό περιβάλλον, την κατάσταση στη χώρα προέλευσης και τις συνθήκες που βίωσε μέχρι την είσοδό του στη Δομή.
 • Εντοπισμός και καταγραφή των αναγκών του παιδιού. Κατάρτιση του ατομικού σχεδίου φροντίδας, σε συνεργασία με το υπόλοιπο εμπλεκόμενο προσωπικό. Τακτική επαφή με τους φιλοξενούμενους της Δομής, ιδίως κατά την περίοδο προσαρμογής τους σε αυτή, καθώς και για την προετοιμασία της αποχώρησής τους.
 • Διασύνδεση του φιλοξενούμενου παιδιού με τις διάφορες υπηρεσίες και φορείς παροχής φροντίδας, εντός Δομής (ψυχολόγος κλπ.) ή εκτός Δομής (ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση κλπ.). Συνοδεία των παιδιών στις υπηρεσίες αυτές, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Οργάνωση ομαδικών και ατομικών συνεδριών για την κοινωνική υποστήριξη των παιδιών, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας, την ικανοποίηση αιτημάτων και την κάλυψη αναγκών.
 • Οργάνωση δραστηριοτήτων δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των παιδιών και δημιουργία κοινωνικού δικτύου, ιδίως μέσω δημιουργίας σχέσεων με την τοπική κοινωνία (συμμετοχή σε αθλητικούς συλλόγους, εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης κλπ.).
 • Τήρηση του αρχείου ατομικών φακέλων των φιλοξενούμενων, από την είσοδό τους έως την αποχώρησή τους από την Δομή.
 • Συνεργασία με το ΕΚΚΑ, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον Εισαγγελέα και τις άλλες αρχές που εμπλέκονται στις υποθέσεις των παιδιών. Ενημέρωση του Επιτρόπου ή του αρμόδιου εισαγγελέα σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας φιλοξενούμενου για πάνω από  48 ώρες.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

 

Ψυχολόγος

Απαραίτητα προσόντα

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας ΠΕ και Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου.
 • Επαγγελματική εμπειρία ψυχολόγου τουλάχιστον δύο ετών.
 • Εμπειρία ψυχολόγου στο πλαίσιο δράσης για πρόσφυγες ή μετανάστες, ή/και παιδικής προστασίας, ή/και φροντίδας ευάλωτων ομάδων.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

Καθήκοντα

 • Καταγραφή και αξιολόγηση των επειγόντων και χρόνιων θεμάτων ψυχικής υγείας και ψυχολογικής κατάστασης των νέων φιλοξενούμενων και δρομολόγηση της αντιμετώπισής τους. Αναφέρει κατά περίπτωση στον Επιστημονικό Υπεύθυνο και στον Συντονιστή.
 • Εντοπισμό των παιδιών που χρήζουν άμεσης παραπομπής, όπως τα άτομα με αυτοκτονικές τάσεις ή με επικίνδυνη επιθετική συμπεριφορά, χρήστες ουσιών, άτομα με ψυχωτικά  συμπτώματα ή με σοβαρές ψυχολογικές διαταραχές, που χρήζουν ψυχοθεραπείας ή/και ψυχιατρικής θεραπείας.
 • Διεξαγωγή ατομικών και ομαδικών υποστηρικτικών συμβουλευτικών συνεδριών για παιδιά που παρουσιάζουν οποιοδήποτε ψυχολογικό θέμα. Συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες παιδιατρικής ψυχικής υγείας.
 • Επιμέλεια των εκθέσεων και των στατιστικών στοιχείων για τα θέματα της αρμοδιότητάς του.
 • Παρακολούθηση των δαπανών ψυχικής υγείας των παιδιών. Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των ιατρικών πληροφοριών των φιλοξενούμενων παιδιών.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

 

Εκπαιδευτικός

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Εκπαιδευτικού (Παιδαγωγικής ή Τμημάτων Φιλολογίας).
 • Επαγγελματική εμπειρία εκπαιδευτή τουλάχιστον ενός έτους σε συναφές αντικείμενο.
 • Εμπειρία στην μαθησιακή παράλληλη στήριξη παιδιών γυμνασίου και λυκείου.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (ειδικά μία εκ των γαλλικών, αραβικών, ούρντου, φαρσί).
 • Ειδική γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

Καθήκοντα

 • Διασφάλιση της πρόσβασης των φιλοξενούμενων παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εντός της Δομής. Αναφέρει κατά περίπτωση στον Επιστημονικό Υπεύθυνο και στον Συντονιστή.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων, εντός και εκτός της Δομής.
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη των παιδιών κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων παιχνιδιού για τη βέλτιστη παιδαγωγική αξιοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων.
 • Τήρηση του αρχείου των ατομικών δεδομένων των φιλοξενούμενων , σχετιζόμενων με τις εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

 

Νομικός Σύμβουλος

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Νομικής (ΑΕΙ) και άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος δικηγόρου.
 • Διετής επαγγελματική εμπειρία σχετική με την προάσπιση δικαιωμάτων αιτούντων άσυλο και προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, καθώς και σε ζητήματα διοικητικού δικαίου, προσφυγικού δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητημάτων παιδικής προστασίας.
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.

 

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Εμπειρία στο μεταναστευτικό/ προσφυγικό πεδίο.
 • Εμπειρία εθελοντική απασχόλησης.

Καθήκοντα

 • Συμβουλευτική υποστήριξη της διοίκησης της Δομής για κάθε νομικό θέμα που την αφορά και διεκπεραίωση των νομικών πράξεων που του αναθέτουν ο Υπεύθυνος Έργου, ο Συντονιστής και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, στους οποίους αναφέρεται κατά περίπτωση.
 • Παρέχει στις ομάδες, που λειτουργούν στο πλαίσιο τη Δομής, την απαραίτητη νομική ενημέρωση και υποστήριξη.
 • Αξιολόγηση των νομικών δεδομένων και των διοικητικών θεμάτων, που αφορούν στα φιλοξενούμενα παιδιά. Παροχή νομικών πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου, την οικογενειακή επανένωση, τα δικαιώματα πρόνοιας, τη στέγαση, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, την εκπαίδευση και με κάθε άλλο νομικό θέμα.
 • Παροχή υποστήριξης στους φιλοξενούμενους για την συμπλήρωση διοικητικών εγγράφων για αίτηση άδειας διαμονής ή εργασίας, για ταξιδιωτικά έγγραφα και για οποιοδήποτε άλλο νομικό έγγραφο.
 • Επιμέλεια των εκθέσεων για τις νομικές δράσεις, που αφορούν στους φιλοξενούμενους, και για την τήρηση των προθεσμιών των νομικών και διοικητικών υποθέσεών τους.
 • Διεκπεραίωση του νομικού σκέλους της συνεργασίας της Δομής με αρχές και φορείς, όπως το ΕΚΚΑ, τα υπουργεία, την Ύπατη Αρμοστεία, άλλες οργανώσεις κλπ..
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

 

Διατροφολόγος

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΠΕ Επιστήμης Διατροφής - Διαιτολογίας ή Πτυχίο ΤΕ Διατροφής και Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος .
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους επί του επαγγέλματος Διαιτολόγου-Διατροφολόγου.
 • Διαπολιτισμική εμπειρία.
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές πεδίο.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

Καθήκοντα

 • Αρχική καταγραφή, αξιολόγηση και παρακολούθηση της διατροφικής κατάστασης των φιλοξενούμενων παιδιών, μέσω ατομικού ιατρικού - διατροφικού φακέλου, καθώς και τακτική παρακολούθηση της σίτισης στη Δομή. Αναφέρει κατά περίπτωση στον Επιστημονικό Υπεύθυνο και στον Συντονιστή.
 • Υπεύθυνος για τη θεώρηση του προγράμματος σίτισης. Επιμέλεια των προδιαγραφών της σίτισης παρασκευασμένης ή εισαγόμενης στη Δομή.
 • Έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας της τροφής παρεχόμενης στα παιδιά και διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσής τους.
 • Ατομική διαιτολογική - διατροφολογική υποστήριξη σε παιδιά που παρουσιάζουν ειδικό πρόβλημα σχετιζόμενο με την διατροφή.
 • Αγωγή διατροφικής υγείας προς τα παιδιά και το προσωπικό της Δομής.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

 

Διοικητικός Υπάλληλος/Βοηθός Συντονιστή

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΙΕΚ /Ελληνικού ή Ξένου Πανεπιστημίου ή Κολλεγίου.
 • Συναφή προϋπηρεσία σε θέση διοικητικής υποστήριξης τουλάχιστον 3 ετών.
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.
 • Εμπειρία στην διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Εμπειρία ενασχόλησης με παιδιά.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

Καθήκοντα

 • Γραμματειακή υποστήριξη του Συντονιστή της Δομής, στον οποίο αναφέρεται.
 • Διεκπεραίωση κάθε διοικητικής φύσεως ενεργειών (διακίνηση αλληλογραφίας, τήρηση αρχείου, γραμματειακή υποστήριξη), υπό την καθοδήγηση του Συντονιστή.
 • Καταγραφή των νεοεισερχόμενων φιλοξενούμενων στη Δομή και διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών εισαγωγής, διαμονής και αποχώρησης.
 • Τήρηση στοιχείων καταγραφής σε ατομικούς φακέλους των φιλοξενουμένων και αποστολή αντιγράφων ασφαλείας στην έδρα του Κοινωνικού ΕΚΑΒ.
 • Επιμέλεια της διαχείρισης υλικοτεχνικού εξοπλισμού της Δομής.
 • Τήρηση του αρχείου της Δομής (αποφάσεων, προγραμμάτων λειτουργίας, εργασίας, δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης, σίτισης κα.).
 • Κατάρτιση και υποβολή στον Συντονιστή μηνιαίων στατιστικών αναφορών για το σύνολο των δραστηριοτήτων της Δομής.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.
 • Κάθε άλλη συναφή εργασία που ανατίθεται από το Συντονιστή της Δομής.

 

Φροντιστής Γενικών καθηκόντων

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης ΙΧ οχήματος.
 • Εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων ή/και προσφύγων/μεταναστών
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

Καθήκοντα

 • Διασφάλιση της καθημερινής φροντίδας των παιδιών και της εύρυθμης λειτουργίας της Δομής. Αναφέρει στον Συντονιστή της Δομής.
 • Επιμέλεια του ρουχισμού των παιδιών (διανομή, ανάγκες, καθαριότητα κλπ.), της χορήγησης ειδών καθημερινής χρήσης (πχ είδη υγιεινής) και διανομή του μηνιαίου επιδόματος στους φιλοξενούμενους.
 • Οργάνωση της πρωινής έγερσης, των γευμάτων σε συνεργασία με τον μάγειρα, της συνοδεία των παιδιών προς και από το σχολείο, όταν κρίνεται απαραίτητο.
 • Εποπτεία της καθημερινής υγιεινής των παιδιών, παρακολούθηση της υγείας τους, ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και συνοδεία τους σε εξωτερικές επισκέψεις για ιατρικούς λόγους.
 • Προμήθεια και χορηγία ιατροφαρμακευτικής αγωγής, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, τηρώντας το βιβλίο φαρμακευτικής αγωγής της Δομής.
 • Οργάνωση και υποστήριξη δημιουργικών δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό. Βοήθεια στο σχολικό διάβασμα.
 • Επιμέλεια και έλεγχο του εξοπλισμού της Δομής, των δωματίων και των κοινών χώρων, οργάνωση της γενικής καθαριότητας, σε συνεργασία με το προσωπικό καθαριότητας και τα φιλοξενούμενα παιδιά.
 • Επιμέλεια της αγοράς αγαθών, υπό την καθοδήγηση του Συντονιστή. Καταγραφή των διαθέσιμων αγαθών στις αποθήκες και οργάνωση της διανομή τους.
 • Τήρηση των εγγράφων παρακολούθησης, όπως το ημερολόγιο βάρδιας, τα παρουσιολόγια, τη μηνιαία απολογιστική αναφορά έργου, τις ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις των παιδιών, τη συμμετοχή τους σε ομάδες κλπ.
 • Συμμετοχή, βάσει του προγράμματος που καταρτίζει ο Συντονιστής, στην επί 24ώρου βάσης φύλαξη της Δομής.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.
 • Εκτέλεση σχετικών καθηκόντων που του ανατίθενται από το Συντονιστή Δομής.

 

Φροντιστής Φύλαξης

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Εμπειρία στη φροντίδα παιδιών και νέων.
 • Εμπειρία σε θέματα φύλαξης.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ οχήματος.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

Καθήκοντα

 • Φύλαξη της Δομής σε 24ωρη βάση, ανά βάρδιες, και προστασία του χώρου της. Αναφέρει στο Συντονιστή της Δομής.
 • Ανάληψη, κατ’ υποδειξη του Συντονιστή της Δομής, αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στα καθήκοντα του Φροντιστή Γενικών Καθηκόντων.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

 

Φροντιστής Διερμηνέας

Απαραίτητα προσόντα

 • Επαγγελματική εμπειρία διερμηνείας μεταξύ, αφενός, Ελληνικών ή/και Αγγλικών και, αφετέρου, Αραβικών ή Παστού ή άλλη γλώσσα, σύμφωνα τις ομιλούμενες γλώσσες από τα φιλοξενούμενα παιδιά.
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Γνώση και εμπειρία διαπολιτισμικής μεσολάβησης.
 • Γνώση άλλων γλωσσών.
 • Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ οχήματος.
 • Εμπειρία ενασχόληση με το προσφυγικό
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

Καθήκοντα

 • Υπηρεσίες διερμηνείας για την επικοινωνία, προφορική ή γραπτή, του προσωπικού με τους φιλοξενούμενους, καθώς και με κάθε συναλλασσόμενο με την Δομή. Αναφέρει στον Συντονιστή της Δομής.
 • Ανάληψη, κατ’ υπόδειξη του Συντονιστή της Δομής, αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στα καθήκοντα του Φροντιστή Γενικών Καθηκόντων.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

 

Μάγειρας

Απαραίτητα προσόντα

 • Τίτλος σπουδών Σχολής Μαγειρικής.
 • Επαγγελματική εμπειρία στη παρασκευή σίτισης μεγάλων ομάδων..
 • Εμπειρία στην τήρηση και διαχείριση αποθέματος αποθήκης.
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.

 

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Άδεια οδήγησης ΙΧ οχήματος.
 • Γνώση Αγγλικών.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

 Καθήκοντα

 • Παρασκευή των γευμάτων των φιλοξενούμενων της Δομής, υπό τις οδηγίες του διατροφολόγου. Αναφέρει στο Συντονιστή της Δομής.
 • Επιλογή αγοράς τροφίμων, σε συνεργασία με το Συντονιστή της Δομής.
 • Επίβλεψη της καθαριότητας των χώρων της κουζίνας, σε συνεργασία με τον υπάλληλο καθαριότητας.
 • Τήρηση των εγγράφων σχετικών με την αρμοδιότητά του, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Υπεύθυνο και το Συντονιστή.
 • Οργάνωση και τακτοποίηση των χώρων αποθήκευσης τροφίμων, κουζίνας και γευμάτων. Καθαρισμό και τακτοποίηση των σκευών μαγειρικής και σίτισης.
 • Ενημέρωση και συνεργασία με το Διατροφολόγο, το Συντονιστή ή/και μέλη του επιστημονικού προσωπικού, για ζητήματα σίτισης που σχετίζονται με την αρμοδιότητά τους.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

 

Υπάλληλος Καθαριότητας

Απαραίτητα προσόντα                                     

 • Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της καθαριότητας.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία στη φροντίδα παιδιών ή άλλων ευάλωτων ομάδων.
 • Γνώση ξένης γλώσσας.

Καθήκοντα

 • Διατήρηση των χώρων της Δομής (εσωτερικούς και εξωτερικούς) σε ικανοποιητική καθαριότητα και τάξη. Αναφέρει στο Συντονιστή της Δομής.
 • Τοποθέτηση των κάδων και σάκων απορριμμάτων στα ενδεδειγμένα σημεία της δομής, συμπεριλαμβανομένων των κοιτώνων, των χώρων υγιεινής, της τραπεζαρίας και των εξωτερικών χώρων.
 • Συλλογή των απορριμμάτων και τοποθέτησή τους στους ειδικούς κάδους του Δήμου.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

 

Στέλεχος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο τμήματος Οικονομικών ή Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Επιθυμητή εμπειρία δύο ετών σε τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού - Μισθοδοσίας.
 • Πολύ καλή γνώση Εργατικής & Ασφαλιστικής Νομοθεσίας.
 • Καλή γνώση MS Office excel.
 • Άριστες επικοινωνιακές δυνατότητες και εμπειρία στη διαχείριση σχέσεων.
 • Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο
 • Κατάρτιση στατιστικών αρχείων του προσωπικού και εκθέσεων προς τη διοίκηση.
 • Ευχέρεια χρήσης Μισθοδοτικών Προγραμμάτων.
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα.
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραπτά και προφορικά).

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

 • Εμπειρία στην ανάπτυξη πολιτικών, οδηγιών και διαδικασιών σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού.
 • Γνώση χειρισμού του μισθοδοτικού Προγράμματος Εpsilon.

Καθήκοντα

 • Εξυπηρέτηση προσωπικού (καθημερινά αιτήματα, βεβαιώσεις, ερωτήματα κλπ.)
 • Προσλήψεις, αποχωρήσεις, λήξεις συμβάσεων, μεταβολές εργασιακών σχέσεων, αναγγελίες κλπ.
 • Διαχείριση συστήματος ΕΡΓΑΝΗ
 • Εκτέλεση της μισθοδοσίας (επεξεργασία στοιχείων μισθοδοσίας, υπολογισμός μισθοδοσίας, έκδοση και υποβολή ΑΠΔ και Μηνιαίων Βεβαιώσεων ΦΜΥ κλπ.)
 • Παρακολούθηση / έλεγχος παρουσιολογίου προσωπικού
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

 

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image