Κατεβάστε από εδώ την Πολιτική Παιδικής Προστασίας του Κοινωνικού ΕΚΑΒ σε μορφή PDF

 

kid_wheelchair.png

Πολιτική Παιδικής Προστασίας του Κοινωνικού ΕΚΑΒ 

H πολιτική παιδικής προστασίας περιγράφει τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του προσωπικού και των εθελοντών του Κοινωνικό ΕΚΑΒ, ειδικότερα όσων έρχονται σε επαφή με ανήλικα άτομα. Γνωστοποιείται σε όλο το προσωπικό και τους εθελοντές, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση της Πολιτικής Παιδικής Προστασίας και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν, και ισχύουν παράλληλα με την συναφθείσα σύμβαση εργασίας (έμμισθης ή εθελοντικής) που έχουν με το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

Η ανάγνωση και η αποδοχή της Πολιτικής Παιδικής Προστασίας του Κοινωνικού ΕΚΑΒ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη εργαζομένων και την απασχόληση εθελοντών. Οι φορείς με τους οποίους συνεργάζεται το Κοινωνικό ΕΚΑΒ αποδέχονται και σέβονται αυτές τις αρχές της Πολιτική Παιδικής Προστασίας.

Σκοπός της Πολιτικής Παιδικής Προστασίας είναι η προστασία και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών και νέων που διαμένουν στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων του Κοινωνικού ΕΚΑΒ. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η οριοθέτηση της συμπεριφοράς και των ενεργειών των ατόμων που ασχολούνται στο Κοινωνικό ΕΚΑΒ απέναντι σε κάθε παιδί και νέο που φιλοξενείται στις δομές φιλοξενίας. Στόχος είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εντός ενός πλαισίου διαμονής και στήριξης, ικανού να καλύπτει τις βασικές, προσωπικές, κοινωνικές, μαθησιακές και ενταξιακές ανάγκες των ανηλίκων.

Βασικές Αρχές

Η Πολιτική Παιδικής Προστασίας του Κοινωνικού ΕΚΑΒ βασίζεται στα παρακάτω κείμενα.

 • Στο καταστατικό του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, που ορίζει την αποστολή και η λειτουργία της Οργάνωσης.
 • Στον Χάρτη Αρχών και Αξιών του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, όπου οι αξίες και οι αρχές της δράσης της Οργάνωσης.
 • Στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών (ν. 2101/1992, Α’ 192).
 • Στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α., ν.δ. 53/1974, Α΄256).
 • Στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κείμενα αυτά διασφαλίζουν τα παρακάτω:

 • Τον βέλτιστο συμφέρον κάθε ανηλίκου.
 • Την εμπιστευτικότητα και τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής.
 • Την συμμετοχή των ανηλίκων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με οποιοδήποτε θέμα τους αφορά, μέσω διαβούλευσης και ελεύθερης έκφρασης της γνώμης τους.
 • Τον σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους.
 • Την απαγόρευση των διακρίσεων.
 • Την διατήρηση της οικογενειακής ενότητας.

 

Ορισμοί

ΠΑΙΔΙ: Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ χρησιμοποιεί τον ορισμό της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, βάσει του οποίου ως παιδί ορίζεται κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν οι νόμοι μιας χώρας αναγνωρίζουν την ενηλικίωση νωρίτερα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ: Ο όρος αυτός περιγράφει τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του Κοινωνικού ΕΚΑΒ κατά την εκτέλεση του έργου του, με σκοπό την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής κακοποίησης των ανηλίκων.

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η κακοποίηση ή κακομεταχείριση του παιδιού περιλαμβάνει όλες τις μορφές σωματικής ή συναισθηματικής κακής μεταχείρισης, σεξουαλικής παραβίασης, παραμέλησης φροντίδας ή εκμετάλλευσης για εμπορικούς σκοπούς, η οποία καταλήγει σε υφιστάμενη ή εν δυνάμει βλάβη για τη ζωή, την ανάπτυξη και την αξιοπρέπεια του παιδιού.

ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ / ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ: Η φυσική επαφή και διά ζώσης επικοινωνία του προσωπικού του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, ως μέρος των καθηκόντων του εργαζομένου ή λόγω της φύσης της εργασίας ή των δράσεων που έχει αναλάβει ο εθελοντής.

ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ: Πρόσβαση του προσωπικού σε διάφορες πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα, όπως μελέτες, ονόματα, διευθύνσεις, φωτογραφίες, οικογενειακό περιβάλλον, θρησκευτικές πεποιθήσεις, συνήθειες κλπ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Όλοι οι απασχολούμενοι στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και στην έδρα του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, συμπεριλαμβανομένων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Το σύνολο των συνεργατών, εθελοντών, ερευνητών, ασκούμενων φοιτητών ή άλλων, που δραστηριοποιούνται στο Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

 

Κανόνες Παιδικής Προστασίας

Οι βασικοί κανόνες της Πολιτική Παιδικής Προστασίας του Κοινωνικού ΕΚΑΒ είναι οι ακόλουθες:

 • Τα μέλη της Οργάνωσης περιορίζουν κάθε αδικαιολόγητη παρατεταμένη παραμονή μόνα τους με ένα παιδί, σε ιδιωτικό χώρο, χωρίς δυνατότητα επίβλεψης.
 • Τα μέλη της Οργάνωσης απέχουν από κάθε άσκοπη εκδήλωση σωματικής φύσης, η οποία μπορεί να προσλάβει ακατάλληλο χαρακτήρα, σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και έθιμα, καθώς και με βάση το πολιτιστικό, εθνικό και θρησκευτικό υπόβαθρο και το φύλο του παιδιού.
 • Τα μέλη της Οργάνωσης προωθούν την ένταξη των παιδιών στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, των κοινωνικών δομών και των δημόσιων υπηρεσιών, χωρίς καμιά απολύτως διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του ή των νόμιμων εκπροσώπων ή επιτρόπων του ή της εθνικής, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους κατάστασης, της τυχούσας αναπηρίας τους ή οποιασδήποτε άλλης ιδιότητάς τους.
 • Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ αποκλείει κάθε συνεργασία με νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή άλλο φορέα που ενεργεί με οποιοδήποτε τρόπο κατά των δικαιωμάτων ή των συμφερόντων των παιδιών.
 • Ρητά και αυστηρά απαγορεύεται η οποιασδήποτε μορφής εργασιακής εκμετάλλευσης, καθώς και ή εμπλοκή του παιδιού σε κάθε άλλη μορφή εκμετάλλευσης.

Αναλυτικότερα, όλα τα μέλη του Κοινωνικού ΕΚΑΒ (εργαζόμενοι, εθελοντές, διοίκηση) οφείλουν:

 • Να σέβονται την προσωπικότητα των ανηλίκων που φιλοξενούνται στις δομές φιλοξενίας του Κοινωνικού ΕΚΑΒ.
 • Να μην παραβιάζουν και να διαφυλάσσουν τα δικαιώματα των ανηλίκων που διαβιούν στις δομές του Κοινωνικού ΕΚΑΒ.
 • Κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων να τηρούν το απόρρητο, τόσο για τους ανηλίκους, όσο και για θέματα που τους αφορούν.
 • Να αντιμετωπίζουν όλους τους ανηλίκους με σεβασμό και ισότιμα, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, γλώσσα, θρησκεία, καταγωγή, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις των ιδίων ή των γονέων τους ή των νόμιμων εκπροσώπων ή επιτρόπων τους, νομικής κατάστασης, εθνικής ή εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, περιουσιακής τους κατάστασης, τυχούσας αναπηρίας τους ή οποιασδήποτε άλλης ιδιότητάς τους.
 • Να σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των ανηλίκων, την σωματική ακεραιότητα και το δικαίωμά τους σε μη βίαιη μεταχείριση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή βίας προς τα παιδιά.
 • Να αναφέρουν άμεσα στους αρμόδιους όποιο περιστατικό κακομεταχείρισης προς τους ανηλίκους έρθει στην αντίληψή τους.
 • Να λαμβάνουν υπόψη το δικαίωμα συμμετοχής των ανηλίκων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τους αφορούν.
 • Να σέβονται την ιδιωτική ζωή και την ελευθερία έκφρασης των ανηλίκων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προσβάλλονται άλλα άτομα.
 • Να ενθαρρύνουν τους ανηλίκους να επικοινωνούν τα θέματα που τους απασχολούν.
 • Να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή ενός σταθερού και ασφαλούς πλαισίου (δράσεων και διαβίωσης) για τους ανηλίκους.
 • Να μη δεσμεύονται έναντι των ανηλίκων για πράγματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, να είναι ειλικρινείς αναφορικά με τους στόχους και τις δράσεις τους, με γνώμονα την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και αντίληψη του κάθε ανηλίκου.
 • Να στηρίζουν την επικοινωνία των ανηλίκων με μέλη της οικογένειάς τους και άλλα σημαντικά για αυτούς πρόσωπα.

Η παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Πολιτική Παιδικής Προστασίας αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα και υπόκεινται σε έλεγχο του Δ.Σ. του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, που δύναται να λαμβάνει μέτρα όπως της επίπληξης (προφορικής ή γραπτής), της σύστασης προς συμμόρφωση και της καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης ή της απόρριψης και άμεσης διακοπής της εθελοντικής εργασίας.

 

Παιδική Προστασία και κριτήρια πρόσληψης εργαζόμενων

Αναφορικά με τους προληπτικούς και αποτρεπτικούς κανόνες για την Παιδική Προστασία, εφαρμόζονται συγκεκριμένες διαδικασίες όσο αφορά την πρόσληψη των εργαζομένων και την ενημέρωσή τους για την συνεχή παρακολούθηση και την εποπτεία της εφαρμογής της Πολιτικής Παιδικής Προστασίας.

Ειδικότερα:

 • Κατά την πρόσληψη των εργαζομένων εξετάζονται το βιογραφικό σημείωμα, το ποινικό μητρώο, συστάσεις και τίθενται στοχευμένες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, καθώς και μετέπειτα κατά τις αξιολογήσεις του προσωπικού.
 • Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ αναλαμβάνει την επιμόρφωση σχετικά με την πολιτική παιδικής προστασίας όλων όσων έρχονται σε επαφή με τα παιδιά ή έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα.
 • Οι εργαζόμενοι υπογράφουν κατά την πρόσληψή τον Χάρτη Αρχών και Αξιών, όπου γίνεται σαφής και εκτεταμένη αναφορά στην Πολιτική Παιδικής Προστασίας.
 • Στην περίπτωση συμμετοχής των παιδιών σε δράσεις και εκδηλώσεις σε συνεργασία με τρίτους φορείς ή/και συμμετοχή σε διαδικτυακή συνάντηση, το Κοινωνικό ΕΚΑΒ εγγυάται την παρουσία ενήλικα συνοδού της ομάδας έργου. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας των παιδιών και στην εξοικείωσή τους με το χώρο των δράσεων. Επισημαίνεται δε ότι η χρήση της γλώσσας και η συμπεριφορά των ενηλίκων πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την ηλικιακή ιδιαιτερότητα των παιδιών και εφήβων. Επιπλέον, διασφαλίζεται η εμπιστευτική φύλαξη όλων των σχετιζόμενων αρχείων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 

Διαδικασία αναφοράς και αντιμετώπισης

Ο υπεύθυνος Πολιτικής Παιδικής Προστασίας είναι υπεύθυνος για:

 • Την συνολική εφαρμογή της Πολιτικής Παιδικής Προστασίας.
 • Την διενέργεια εσωτερικής έρευνας σε περίπτωση καταγγελίας κακοποίησης, κατάχρησης ή αμέλειας, σε συνεργασία με το συντονιστή και τον επιστημονικά υπεύθυνο της κάθε δράσης.
 • Την επικαιροποίηση του παρόντος εγγράφου της «Πολιτική Παιδικής Προστασίας».
 • Την ενημέρωση των Αρχών επιβολής του νόμου και την παρακολούθηση της κάθε επακόλουθης διαδικασίας μέχρι την διεξαγωγή των τελικών πορισμάτων.
 • Την απομάκρυνση από την ομάδα έργου οποιουδήποτε μέλους υποπίπτει σε αδικήματα έναντι ανηλίκων και συνδράμει στην εφαρμογή των κυρώσεων, εφόσον υπάρξουν.
 • Την συνεργασία για σχετικά ζητήματα με κρατικούς και μη φορείς, με διεθνείς οργανισμούς και άλλες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

Σε περίπτωση κωλύματος του υπεύθυνου Πολιτικής Παιδικής Προστασίας ή πιθανής εμπλοκής του σε υπό εξέταση θέμα, την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής αναλαμβάνει ο Συντονιστής ή/και ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της κάθε δράσης.

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Δεοντολογίας της Οργάνωσης είναι οι εξής:

 • Αναλαμβάνει την καταγραφή του περιστατικού από τον Υπεύθυνο Παιδικής Προστασίας.
 • Σε περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης, κινεί τις απαραίτητες από το νόμο διαδικασίες.
 • Λαμβάνει άμεσα μέτρα για τον τερματισμό οποιασδήποτε βλάβης.
 • Αναλαμβάνει άμεση απομάκρυνση του παραπεμπόμενου.
 • Διερευνά τις αναφορές με συλλογή στοιχείων του καταγγέλλοντος ατόμου, του ανηλίκου και του γονέα ή κηδεμόνα και κάθε άλλου ατόμου, που ενδεχομένως εμπλέκεται.
 • Καταγράφει τα συμπεράσματα της διερεύνησης.
 • Ενημερώνει τον Εισαγγελέα Ανηλίκων ή όποιον άλλον φορέα απαιτείται.
 • Ενημερώνει τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του ανήλικου, για τα αποτελέσματα της διερεύνησης.
 • Ενεργεί για τη στήριξη του ανηλίκου και την αποκατάσταση τυχούσας βλάβης, όσο είναι εφικτό.
 • Ενημερώνει τον φάκελο με την πλήρη περιγραφή της διαδικασίας, που ακολουθήθηκε (καταγραφή περιστατικού, διερεύνηση, συμπεράσματα, συστάσεις, ενέργειες στήριξης).

Κατεβάστε από εδώ την Πολιτική Παιδικής Προστασίας του Κοινωνικού ΕΚΑΒ σε μορφή PDF