Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ είναι μια ανεξάρτητη κοινωνική οργάνωση με έδρα την Αθήνα που ασχολείται με την καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού. Στόχος της οργάνωσης είναι να προσεγγίσει και να βοηθήσει ανθρώπους και ομάδες που αδυνατούν να καλύψουν τις προσωπικές βασικές τους ανάγκες με αποτέλεσμα αρκετές φορές απορρίπτονται από το κοινωνικό σύνολο.

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις και την αναζωπύρωση του προσφυγικού ζητήματος στην Ελλάδα, η οργάνωση έλαβε την απόφαση να κινητοποιηθεί με ένα πιο ενεργό τρόπο επί του θέματος. Κατόπιν έντονων προσπαθειών, από τον Οκτώβρη 2019, το Κοινωνικό ΕΚΑΒ ανέλαβε τη λειτουργία τριών Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών, στο πλαίσιο της δράσης «Νεφέλη», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος ξεκίνησε η λειτουργία δύο Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αττική και μίας στο Νομό Καστοριάς. Στις συγκεκριμένες δομές προσφέρονται στέγαση, σίτιση, ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, επιμόρφωση και ψυχαγωγία σε 108 παιδιά. Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών, με σκοπό την ένταξή τους στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, αλλά και η παροχή νομικής υποστήριξης για τις διαδικασίες επανένωσής τους με τις οικογένειές τους. Οι δομές ανηλίκων πλαισιώνονται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, διερμηνείς και φροντιστές.