Προκήρυξη θέσης εργασίας για το «πρόγραμμα Θέτις»
(σε συνεργασία με την Άρσις και την Υποστήριξη της ‘Yπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες)

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ – Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας στο πλαίσιο του «Προγράμματος Prosvasis» της Άρσις (Αρ. Σύμβασης GRC01/2017/0000000102), που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR), υλοποιεί το Πρόγραμμα Θέτις που αφορά στους πρόσφυγες με αναπηρία. Για το πρόγραμμα αυτό αναζητά συνεργάτες για την κάλυψη των παρακάτω περιγραφομένων θέσεων.

Προκήρυξη θέσεων εργασίας για το «πρόγραμμα Θέτις»
(σε συνεργασία με την Άρσις και την Υποστήριξη της ‘Yπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες)

Κοινωνικό ΕΚΑΒ – Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας στο πλαίσιο του «Προγράμματος Prosvasis» της Άρσις (Αρ. Σύμβασης GRC01/2017/0000000102), που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR), υλοποιεί το Πρόγραμμα Θέτις που αφορά στους πρόσφυγες με αναπηρία. Για το πρόγραμμα αυτό αναζητά συνεργάτες για την κάλυψη των παρακάτω περιγραφομένων θέσεων.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image