Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση ενοικίαση δύο 9θέσιων οχημάτων (CPV 6018200-7) για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των παιδιών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αττική και στη Κοζάνη, για το χρονικό διάστημα από Αύγουστο έως Δεκέμβριο 2021, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.250 € χωρίς ΦΠΑ και 8.990 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχή νομικών υπηρεσιών (CPV 79100000-5) για την κάλυψη των νομικών αναγκών των φιλοξενούμενων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική (Πειραιάς), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.949,11 € χωρίς ΦΠΑ και 6.136,90 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με Α. Π. 664 AA, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση εκτέλεση μικρής έκτασης εργασιών επισκευής στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη 3 στην Κορησό Καστοριάς, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.300 € χωρίς ΦΠΑ και 7.812 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη στην Αττική και στην Κορησό Καστοριάς, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.008,34 € χωρίς ΦΠΑ και 8.572,30 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σε λειτουργία ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα εποπτευόμενα διαμερίσματα που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, με Α.Π 634 ΑΑ, στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικού ΕΚΑΒ για τη Λειτουργία μιας Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω – ΦΟΙΒΟΣ» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076701

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχή ελεύθερων υπηρεσιών οικονομικού συμβούλου Λογιστή (CPV 79211000-6) με Α.Π 628 ΑΑ για την κάλυψη των λογιστικών αναγκών του Προγράμματος Νεφέλη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 54,80 € ημερησίως χωρίς ΦΠΑ και 67,95 € ημερησίως συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την κάλυψη των μηνών Ιουλίου έως Σεπτεμβρίου 2021, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image