για την με απευθείας ανάθεση Προμήθεια και Τοποθέτηση Γυψοσανίδων και Ξύλινων θυρών και την παροχή υπηρεσιών Μόνωσης και Ελαιοχρωματισμού (CPV 45453000-7) στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΝΕΦΕΛΗ 2», που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.700,00 € χωρίς ΦΠΑ και 4.588,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Επιχορήγηση ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ για την υλοποίηση του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Νεφέλη 2" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001685 που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ).

Για την «Προμήθεια πρώτων υλών και ειδών σίτισης για την κάλυψη αναγκών των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) «Καλλίστη 1», «Καλλίστη 2», «Καλλίστη 3» και «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» , «Νεφέλη 3» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, στη Λάρισα και στη Κοζάνη», στο πλαίσιο υλοποίησης των Έργων :

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σε λειτουργία Αναβατορίου Κλιμακοστασίου με Κάθισμα για το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) «Νεφέλη 3» που λειτουργεί στην Νεράιδα Κοζάνης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικό ΕΚΑΒ για την υλοποίηση του Έργου "λειτουργία ΚΦΑΑ - Νεφέλη 3" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001683 που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 345813 ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Προμήθεια πρώτων υλών και ειδών σίτισης για την κάλυψη αναγκών των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) «Καλλίστη 1», «Καλλίστη 2», «Καλλίστη 3» και «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» , «Νεφέλη 3» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, στη Λάρισα και στη Κοζάνη, στο πλαίσιο υλοποίησης των Έργων :

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σε λειτουργία ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) «Νεφέλη 3» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στη Κοζάνη, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.590,00 € χωρίς ΦΠΑ και 6.931,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικό ΕΚΑΒ για την υλοποίηση του Έργου "λειτουργία ΚΦΑΑ - Νεφέλη 3" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001683», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ).

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image