Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχή νομικών υπηρεσιών (CPV 79100000-5) για την κάλυψη των νομικών αναγκών των φιλοξενούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» και «Νεφέλη 3» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Πεντέλη και στην Κοζάνη αντίστοιχα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.6333,59 € χωρίς ΦΠΑ και 16.905,67 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής για ισόποση προϋπολογιζόμενη δαπάνη, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π. Κοινωνικού ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12 έως 18 ετών - Νεφέλη & Καλλίστη» με Κωδικό ΟΠΣ 5165752.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σε λειτουργία κλιματιστικών για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Καλλίστη 1» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.421 € χωρίς ΦΠΑ και 4.242 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π. Κοινωνικού ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12 έως 18 ετών - Νεφέλη & Καλλίστη» με Κωδικό ΟΠΣ 5165752.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σε λειτουργία εξοπλισμού για τις Δομές Φιλοξενίας «Καλλίστη 1», «Καλλίστη 2», «Καλλίστη 3» και «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» , «Νεφέλη 3» που λειτουργεί στην Αττική, στη Λάρισα και στη Κοζάνη, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12 έως 18 ετών 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια ειδών ένδυσης & υπόδησης, για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη» και «Καλλίστη» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, στη Κοζάνη και στη Λάρισα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικού ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12 έως 18 ετών - Νεφέλη & Καλλίστη» και κωδικό ΟΠΣ 5165752.

 

2η Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης στις ΔΦΑΑ «Καλλίστη 2» και «Νεφέλη 3» (Α.Π. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 1110 ΑΑ/27-10-2022 ΑΠ 1ης Τροποποίησης-Παράτασης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1117 ΑΑ/4-11-22) (ΑΔΑΜ Πρόσκλησης ΚΗΜΔΗΣ 22PROC011503878)

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την µε απευθείας ανάθεση προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Καλλίστη 2», «Καλλίστη 3» και «Νεφέλη 3» στην Αττική, στη Κοζάνη και στη Λάρισα, συνολικής προὐπολογιζόμενης δαπάνης 29.808,88 € χωρίς ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης µε τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικού ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12 έως 18 ετών - Νεφέλη & Καλλίστη» µε κωδικό ΟΠΣ 5165752.

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image