Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση εκτέλεση μικρής έκτασης εργασιών επισκευής και ανακαίνισης στις κτιριακές εγκαταστάσεις (CPV 45453000-7) των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Καλλίστη 1», «Καλλίστη 2», «Νεφέλη 1» & «Νεφέλη 2», που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.000 € χωρίς ΦΠΑ και 8.680 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π Κοινωνικού ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12 έως 18 ετών – Νεφέλη & Καλλίστη» και κωδικό ΟΠΣ 5165752.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & λοιπών αναλώσιμων υλικών γραφείου για τις ΔΦΑΑ Νεφέλη και Καλλίστη, που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, στη Λάρισα και στη Κοζάνη, με Α.Π. 1016 ΑΠΡ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π Κοινωνικού ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12 έως 18 ετών – Νεφέλη & Καλλίστη» και κωδικό ΟΠΣ 5165752.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή (CPV 79212100-4) στην «LEVERAGE ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ», για την οικονομική χρήση έτους 2021, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.400€ χωρίς ΦΠΑ και 4.216€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την απρόσκοπτη υλοποίηση της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π Κοινωνικού ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12 έως 18 ετών – Νεφέλη & Καλλίστη» και κωδικό ΟΠΣ 5165752 και για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαφάνειας και ορθής διαχείρισης των κονδυλίων.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, με Α. Π. 945 ΑΑ, για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» στη Νεράιδα Κοζάνης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.562,50 € χωρίς ΦΠΑ και 3.177,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια ειδών ιματισμού, ένδυσης & υπόδησης, για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη» και «Καλλίστη» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, στη Κοζάνη και στη Λάρισα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικού ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12 έως 18 ετών – Νεφέλη & Καλλίστη» και κωδικό ΟΠΣ 5165752.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια και παράδοση πρώτων υλών και ειδών σίτισης, για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη» και «Καλλίστη» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, στη Κοζάνη και στη Λάρισα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικού ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12 έως 18 ετών - Νεφέλη & Καλλίστη» και κωδικό ΟΠΣ 5165752. 

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image