Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σε λειτουργία εξοπλισμού για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων «Καλλίστη» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική και στη Λάρισα, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων – Καλλίστη» και κωδικό ΟΠΣ 5131684.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, με Α. Π. 828 ΑΑ, για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» στη Νεράιδα Κοζάνης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.395,16 € χωρίς ΦΠΑ και 5.449,99 € με ΦΠΑ. 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σε λειτουργία κλιματιστικών για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων «Καλλίστη 1» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στον Άγιο Παντελεήμονα Αττικής, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3420€ € χωρίς ΦΠΑ και 4240,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων – Καλλίστη» και κωδικό ΟΠΣ 5131684.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση σε λειτουργία και συντήρηση οικιακού ηλεκτρικού εξοπλισμού για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Καλλίστη» που λειτουργει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική και στη Λάρισα, με Α.Π. 783, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Καλλίστη» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131684

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σε λειτουργία ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων «Καλλίστη» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική και στη Λάρισα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.062,97 € χωρίς ΦΠΑ και 8.758,09 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων – Καλλίστη» και κωδικό ΟΠΣ 5131684.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση Προμήθεια Πρώτων Υλών Σίτισης για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων «Καλλίστη» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική και στη Λάρισα, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων – Καλλίστη» και κωδικό ΟΠΣ 5131684.

 

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image