19

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ (ακρώνυμο για το Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας), είναι μια ανεξάρτητη κοινωνική οργάνωση με στόχο την καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού. Η ονομασία «Κοινωνικό ΕΚΑΒ» παραπέμπει στην έννοια της αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών, όπου βρίσκονται άτομα κοινωνικά περιθωριοποιημένα, κυριολεκτικά τραυματισμένα στην κοινωνική τους υπόσταση.

Στόχος του είναι να προσεγγίσει και να βοηθήσει ανθρώπους και ομάδες που έχουν χάσει τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν οι ίδιοι τις βασικές τους ανάγκες (στέγαση, σίτιση, υγειονομική φροντίδα κλπ.), με αποτέλεσμα πολλές φορές να αδυνατούν ακόμα και να ζητήσουν βοήθεια, εβρισκόμενοι σε βαθιά απόγνωση. Τέτοιες ομάδες είναι οι άστεγοι, τα παιδιά του δρόμου, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες χωρίς χαρτιά. Στην Ελλάδα της παρατεταμένης κρίσης, τα άτομα αυτά πληθαίνουν και η κοινωνική περιθωριοποίηση χτυπάει πλέον πολλαπλές ομάδες του παγκόσμιου πληθυσμού. 

Η οργάνωση δρα μέσω κινητών ομάδων, που παρέχουν μια πρώτη φροντίδα, υγειονομική, ψυχολογική, στον τόπο όπου εντοπίζονται οι άνθρωποι που την έχουν ανάγκη. Πρώτος στόχος είναι η δημιουργία μιας ανθρώπινης επικοινωνίας, η οποία αξιοποιείται ώστε να οδηγήσει σταδιακά σε κοινωνική επανένταξη. Επιπλέον οργανώνει χώρους φιλοξενίας, όπου τα απομονωμένα άτομα μπορούν να βρουν φροντίδα, παρέα, να κοινωνικοποιηθούν και να διεκδικήσουν εκ νέου τα δικαιώματά τους. Στους χώρους φιλοξενίας παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα ιατρικά, υγειονομικά, ψυχολογικά, νομικά και εκπαιδευτική υποστήριξη.

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ ιδρύθηκε το 2016 στην Ελλάδα από μια ομάδα ιατρών, υγειονομικών, νομικών, δημοσιογράφων, κοινωνικών και πολιτικών επιστημόνων, που είχαν ήδη πλούσια εμπειρία στην κοινωνική δράση και τις εθελοντικές ανθρωπιστικές αποστολές. Βασικό κίνητρο για την ίδρυσή του, υπήρξε η ανάγκη συμβολής στην αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, που μαστίζει παρατεταμένα την χώρα μας, σπρώχνοντας στο περιθώριο της οργανωμένης κοινωνίας όλο και περισσότερους συμπολίτες μας, καθώς και η συμβολή στην περίθαλψη των πιο ευάλωτων ομάδων προσφύγων, όπως είναι τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και οι απομονωμένες γυναίκες.

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ είναι οργάνωση δράσης, ανεξάρτητη από κάθε πολιτικό, θρησκευτικό, κυβερνητικό ή άλλο φορέα, και με ισχυρή αναφορά στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και στις αξίες της Ελευθερίας, της Ισότητας και της Αλληλεγγύης, όπως διατυπώνονται στον Χάρτη Αρχών της Οργάνωσης.

 227700038 3077928535772358 2872415671073323887 n

Αρχές και κανόνες της παρέμβασης του Κοινωνικού ΕΚΑΒ

Σεβασμός στην αξιοπρέπεια

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ προσφέρει σε κάθεάτομο κοινωνικά περιθωριοποιημένο, με σεμνότητα και σεβασμό στην ελευθερία του, τη βοήθεια που θα του εξασφαλίσει την κοινωνική επανένταξη. Τα μέλη του Κοινωνικού ΕΚΑΒ αντιμετωπίζουν ως ισότιμους τους ανθρώπους που βοηθούν. Κινούνται από αίσθημα καθήκοντος, στη βάση της αλληλεγγύης. Απώτερος στόχος  είναι ο κάθε άνθρωπος, εβρισκόμενος σε απόγνωση ή ανάγκη, να επανακτήσει δυνάμεις και αυτοπεποίθηση, ώστε να διατυπώσει και να διεκδικήσει ο ίδιος τα αιτήματά του.

Εγγύτητα 

Τα μέλη του αναζητούν καταρχάς την δημιουργία μιας ανθρώπινης διαπροσωπικής σχέσης με τα άτομα που βοηθούν. Γνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί συχνά δεν έχουν πλέον τη δύναμη να αναζητήσουν μόνοι τους την αναγκαία υποστήριξη.Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ προσεγγίζει τα περιθωριοποιημένα άτομα στους ίδιους τους χώρους όπου βρίσκονται, μέσω Κινητών Μονάδων όπου χρειάζεται.

Επείγουσα ανταπόκριση

Η υγειονομική φροντίδα, η σίτιση, η στέγαση αποτελούν για το Κοινωνικό ΕΚΑΒ κοινωνικά δικαιώματα, η κάλυψη των οποίων έχει πάντα επείγον και επιτακτικό χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το ασφαλιστικό ή εργασιακό καθεστώς των ανθρώπων αυτών.

Κοινωνική επανένταξη

Η οργάνωση ενημερώνει τους κοινωνικά περιθωριοποιημένους ανθρώπους για όλα τα δικαιώματά τους και τους βοηθά να τα ασκήσουν, καθώς και να συνδεθούν με τις προνοιακές, υγειονομικές κοινωνικές και διοικητικές υπηρεσίες. Τους προτρέπει να διεκδικήσουν ότι τους οφείλεται από την οργανωμένη πολιτεία, καθώς και να ασκήσουν ως πολίτες όλα τα δικαιώματά τους, όπως αυτά απορρέουν από την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Αποτελεσματικότητα

Για το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, η αποτελεσματικότητα της δράση αποτελεί επιτακτική επιταγή. Για το λόγο αυτό δραστηριοποιείται με προσωπικό που κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις και ειδική κατάρτιση. Αξιοποιεί την εθελοντική προσφορά πάντα στο πλαίσιο της οργανωμένης δράσης, με αυστηρές και υψηλές προδιαγραφές.