19

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ (ακρώνυμο για το Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας), είναι μια ανεξάρτητη κοινωνική οργάνωση με στόχο την καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού. Η ονομασία «Κοινωνικό ΕΚΑΒ» παραπέμπει στην έννοια της αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών, όπου βρίσκονται άτομα κοινωνικά περιθωριοποιημένα, κυριολεκτικά τραυματισμένα στην κοινωνική τους υπόσταση.

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ αποσκοπεί να προσεγγίσει και να βοηθήσει ανθρώπους και ομάδες, οι οποίοι έχουν χάσει τη δυνατότητα να καλύψουν οι ίδιοι τις βασικές τους ανάγκες (στέγαση, σίτιση, υγειονομική φροντίδα κλπ.), αλλά συχνά ούτε και να ζητήσουν από μόνοι τους βοήθεια, εβρισκόμενοι σε βαθιά απόγνωση. Τέτοιες ομάδες είναι πχ οι άστεγοι, τα παιδιά του δρόμου, οι πρόσφυγες και μετανάστες χωρίς χαρτιά κλπ. Στην Ελλάδα της παρατεταμένης κρίσης, τα άτομα αυτά πληθαίνουν και η κοινωνική περιθωριοποίηση χτυπάει πλέον και ανθρώπους που ανήκαν μέχρι πρόσφατα σε ευκατάστατα κοινωνικά στρώματα.

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ δρα μέσω κινητών ομάδων, που παρέχουν μια πρώτη φροντίδα, υγειονομική, ψυχολογική, στον τόπο όπου εντοπίζονται οι άνθρωποι που την έχουν ανάγκη. Πρώτος στόχος είναι η δημιουργία μιας ανθρώπινης επικοινωνίας, η οποία αξιοποιείται ώστε να οδηγήσει σταδιακά σε κοινωνική επανένταξη. Επίσης το Κοινωνικό ΕΚΑΒ οργανώνει χώρους φιλοξενίας, όπου τα απομονωμένα άτομα μπορούν να βρουν φροντίδα, παρέα, να κοινωνικοποιηθούν και να διεκδικήσουν εκ νέου τα δικαιώματά τους. Στους χώρους φιλοξενίας παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη για θέματα ιατρικά, υγειονομικά, ψυχολογικά, νομικά κλπ.

Το Kοινωνικό ΕΚΑΒ ιδρύθηκε το 2016 στην Ελλάδα από μια ομάδα ιατρών, υγειονομικών, νομικών, δημοσιογράφων, κοινωνικών και πολιτικών επιστημόνων, που είχαν ήδη πλούσια εμπειρία στην κοινωνική δράση και τις εθελοντικές ανθρωπιστικές αποστολές. Βασικό κίνητρο για την ίδρυσή του, υπήρξε η ανάγκη συμβολής στην αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, που μαστίζει παρατεταμένα την χώρα μας, σπρώχνοντας στο περιθώριο της οργανωμένης κοινωνίας όλο και περισσότερους συμπολίτες μας, καθώς και η συμβολή στην περίθαλψη των πιο ευάλωτων ομάδων προσφύγων, όπως είναι τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, οι απομονωμένες γυναίκες κλπ.

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ είναι οργάνωση δράσης, ανεξάρτητη από κάθε πολιτικό, θρησκευτικό, κυβερνητικό ή άλλο φορέα, και με ισχυρή αναφορά στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και στις αξίες της Ελευθερίας, της Ισότητας και της Αλληλεγγύης, όπως διατυπώνονται στον Χάρτη Αρχών της Οργάνωσης.

Αρχές και κανόνες της παρέμβασης του Κοινωνικού ΕΚΑΒ

Σεβασμός στην αξιοπρέπεια

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ προτείνει σε κάθε άτομο κοινωνικά περιθωριοποιημένο, με σεμνότητα και σεβασμό στην ελευθερία του, τη βοήθεια που θα του εξασφαλίσει την κοινωνική επανένταξη. Τα μέλη του Κοινωνικού ΕΚΑΒ αντιμετωπίζουν ως ισότιμους τους ανθρώπους που βοηθούν. Κινούνται από αίσθημα καθήκοντος, στη βάση της αλληλεγγύης. Απώτερος στόχος τους είναι ο κάθε άνθρωπος, εβρισκόμενος σε απόγνωση ή ανάγκη, να επανακτήσει δυνάμεις και αυτοπεποίθηση, ώστε να διατυπώσει και να διεκδικήσει ο ίδιος τα αιτήματά του.

Εγγύτητα

Τα μέλη του Κοινωνικού ΕΚΑΒ αναζητούν καταρχάς την δημιουργία μιας ανθρώπινης διαπροσωπικής σχέσης με τα άτομα που βοηθούν. Γνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί συχνά δεν έχουν πλέον τη δύναμη να αναζητήσουν μόνα τους την αναγκαία υποστήριξη. Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ προσεγγίζει τα περιθωριοποιημένα άτομα στους ίδιους τους χώρους όπου βρίσκονται, μέσω Κινητών Μονάδων όπου χρειάζεται.

Επείγουσα ανταπόκριση

Η υγειονομική φροντίδα, η σίτιση, η στέγαση αποτελούν για το Κοινωνικό ΕΚΑΒ κοινωνικά δικαιώματα, η κάλυψη των οποίων έχει πάντα επείγον και επιτακτικό χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το ασφαλιστικό ή εργασιακό καθεστώς των ανθρώπων αυτών.

Κοινωνική επανένταξη

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ ενημερώνει τους κοινωνικά περιθωριοποιημένους ανθρώπους για όλα τα δικαιώματά τους και τα βοηθά να τα ασκήσουν, καθώς και να συνδεθούν με τις προνοιακές, υγειονομικές κοινωνικές και διοικητικές υπηρεσίες. Τα προτρέπει να διεκδικήσουν ότι τους οφείλεται από την οργανωμένη πολιτεία, καθώς και να ασκήσουν ως πολίτες όλα τα δικαιώματά τους, όπως αυτά απορρέουν από την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Αποτελεσματικότητα

Για το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, η αποτελεσματικότητα της δράση αποτελεί επιτακτική επιταγή. Για το λόγο αυτό δραστηριοποιείται με προσωπικό που κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις και ειδική κατάρτιση. Αξιοποιεί την εθελοντική προσφορά πάντα στο πλαίσιο της οργανωμένης δράσης, με αυστηρές και υψηλές προδιαγραφές.