Τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα αποτελούν μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες του προσφυγικού πληθυσμού. Παιδιά χωρίς γονείς, χωρίς οικογένεια, γίνονται έρμαια της εκμετάλλευσης, της κακοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι μελέτες των διεθνών θεσμών για τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος αναδεικνύουν την κατάσταση των ασυνόδευτων ανήλικων ως ένα μελανό θέμα, ανεπαρκώς καλυμμένο μέχρι σήμερα από τη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Οκτώβρη 2019, το Κοινωνικό ΕΚΑΒ ανέλαβε τη λειτουργία αρχικά τριών Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων προσφύγων, στο πλαίσιο της δράσης «Νεφέλη» και στη συνέχεια, από τον Δεκέμβρη 2021, άλλων τριών Κέντρων στο πλαίσιο της δράσης «Καλλίστη». Οι δομές αυτές βρίσκονται στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Πεντέλη, στη Λάρισα και στη Κοζάνη. Σήμερα, το πρόγραμμα «Νεφέλη-Καλλίστη» συμπεριλαμβάνει έξι Κέντρα Φιλοξενίας αγοριών, ηλικιών 12 ως 18 ετών, τα οποία λειτουργούν με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικών πόρων, μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες που διαμένουν σε αυτά, πλαισιώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό, που περιλαμβάνει κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, φροντιστές, νοσηλευτές, μάγειρες, προσωπικό καθαριότητας, διοικητικό προσωπικό και διερμηνείς.

Οι έξι δομές του Κοινωνικού ΕΚΑΒ εξασφαλίζουν στέγαση, σίτιση, ιατροφαρμακευτική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, επιμόρφωση και ψυχαγωγία σε 208 παιδιά. Επίσης, στις δομές παρέχεται νομική υποστήριξη για τις διαδικασίες επανένωσης των παιδιών με τις οικογένειές τους, που ζουν σε άλλες χώρες. Οι έφηβοι φιλοξενούμενοι έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια επαγγελματικής επιμόρφωσης, τα οποία τους προετοιμάζουν για την ανεξαρτητοποίησή τους και τους εξοπλίζουν για το επαγγελματικό τους μέλλον.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους, με απώτερο σκοπό την ένταξή τους στην Ελληνική κοινωνία, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη διαφορετικότητα και τις επιλογές του κάθε παιδιού.

Με την δράση αυτή, το Κοινωνικό ΕΚΑΒ ανταποκρίνεται στο θεμελιακό στόχο του, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού υπό κάθε μορφή, και συμβάλει στην εκπλήρωση των διεθνών ανθρωπιστικών δεσμεύσεων της χώρας μας.

emas