Εγχειρίδιο Συνταγών για παιδιά κι έφηβους πρόσφυγες που διαμένουν σε Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκωνd

Oι Διατροφικές συνήθειες αποτελούν μέρος του πολιτισμού κάθε λαού και κληρονομούνται από γενιά σε γενιά, μαζί με άλλες πολιτισμικές αξίες.  Στη σύγχρονη εποχή, παρατηρούμε μαζική μετανάστευση ανθρώπων και λαών διαφορετικών ηλικιών, εθνοτήτων, κουλτούρας, θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, λόγω πολέμων, φτώχειας, φυσικών καταστροφών και άλλων αιτιών, με στόχο την αναζήτηση μιας καλύτερης μοίρας ή απλά για να διαφυλάξουν τη ζωή τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμαστε ως κοινωνία να εντάξουμε τέτοιες ομάδες πληθυσμού στην Ελληνική πραγματικότητα, παρέχοντάς τους βασικά αγαθά όπως στέγαση, σίτιση, ένδυση, παιδεία, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις  διατροφικές συνήθειες και γενικές παραδόσεις των κοινοτήτων προσφύγων και μεταναστών που ενσωματώνονται.

Έτσι, φροντίζουμε για τα ασυνόδευτα παιδιά που φιλοξενούνται σε Δομές όπως αυτές του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, να τηρούνται οι συνήθειές τους, αλλά ταυτόχρονα να καλύπτονται και οι ανάγκες βασικών θρεπτικών στοιχείων, βιταμινών, ιχνοστοιχείων, καθώς και να καλύπτονται οι ενεργειακές τους ανάγκες, σύμφωνα με τους Διεθνείς πίνακες του RDA και WHO για παιδιά και εφήβους. Μέλημά μας είναι επίσης η παροχή τροφής με συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας από  τους ειδικούς που πλαισιώνουν τις Δομές, όπως και η εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων διατροφής, όταν προκύπτει ιατρική ανάγκη.

Για τους παραπάνω λόγους εκπονήθηκε το παρόν Εγχειρίδιο Διατροφής από τη διατροφολόγο της οργάνωσης, Παναγιώτα Μάρκου, βασισμένο σε πολυετή εμπειρία διατροφολογικής υποστήριξης των δομών του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, σε συνεργασία  της  με όλους τους εμπλεκόμενους στη φροντίδα των παιδιών, με στόχο να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο στην καθημερινή διατροφική κάλυψη των ωφελούμενων που διαμένουν σε Δομές Φιλοξενίας, αλλά και άλλων παρόμοιων φορέων. 

Μπορείτε να κατεβάσετε το Εγχειρίδιο Συνταγών εδώ.