Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 675 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική και στη Κοζάνη, με Α.Π. 675, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη».

 

Το «Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και με στόχο την κάλυψη ελλείψεων που εντοπίστηκαν στον εξοπλισμό των Δομών Φιλοξενίας Νεφέλη που λειτουργούν στην Αττική και στη Κοζάνη, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις Δομές Φιλοξενίας Νεφέλη στην Αττική και στη Κοζάνη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.564,50 € άνευ ΦΠΑ και 4.419,98 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κατεβάστε την πρόσκληση, Παράρτημα Α

 
FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image