Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 669 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση ενοικίαση δύο 9θέσιων οχημάτων (CPV 6018200-7) για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των παιδιών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αττική και στη Κοζάνη, για το χρονικό διάστημα από Αύγουστο έως Δεκέμβριο 2021, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.250 € χωρίς ΦΠΑ και 8.990 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και με στόχο την κάλυψη των καθημερινών αναγκών μεταφοράς των φιλοξενούμενων παιδιών των Δομών Φιλοξενίας Νεφέλη που λειτουργούν στην Αττική και στη Κοζάνη, για το χρονικό διάστημα από Αύγουστο έως Δεκέμβριο 2021, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την με απευθείας ανάθεση ενοικίαση δύο 9θέσιων οχημάτων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.250 € χωρίς ΦΠΑ και 8.990 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κατεβάστε την πρόσκληση, Παράρτημα Α

 
FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image