ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠ 613 ΑΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«Προμήθεια Πρώτων Υλών και Ειδών Σίτισης για την κάλυψη αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αττική και την Καστοριά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορηγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5041880

Αθήνα, 31/05/2021
Αρ. πρωτ διακήρυξης: 613 ΑΔΔ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
"ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ" (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 105.171,31 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ (ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ: 92.940,84 €, ΦΠΑ: 12.230,47 €, όπως προκύπτει μεοσσταθμικά από το μίγμα των υπό προμήθεια υλών και ειδών σίτισης) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και Ένταξης. Η δημόσια δαπάνη της πράξης είναι εγγεγραμμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με ΣΑΕ 219ΣΕ71920003 του ΠΔΕ 219 και ΑΛΕ 2310803899, ΚΩΔ. MIS: 5041880.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Οδυσσέας Βουδούρης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Περίληψη διακύρηξηςΔιακήρυξηΕυρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image