Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 466 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας (CPV 71317200-5), για τις ανάγκες του Προγράμματος Νεφέλη, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.920 € χωρίς ΦΠΑ και 2.380,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης σε συνέχεια της λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και το Ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α'/02.06.2010), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την με απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας (CPV 71317200-5) για τις ανάγκες του Προγράμματος Νεφέλη, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.920 € χωρίς ΦΠΑ και 2.380,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την κάλυψη των μηνών Ιανουαρίου έως και Ιουνίου του έτους 2021.

Κατεβάστε την πρόσκληση

 
FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image