Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 462 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, με Α. Π. 462 ΑΑ, για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.120,97 € χωρίς ΦΠΑ και 3.870 € με ΦΠΑ.

 

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (CPV 09135100-5) για τη Δομή Φιλοξενίας “Νεφέλη 3” που λειτουργεί στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.120,97 € χωρίς ΦΠΑ και 3.870 € με ΦΠΑ, και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο καυσίμου, για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων «Νεφέλη 3», στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ» και κωδικό ΟΠΣ 5041880, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατεβάστε την πρόσκληση

 
FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image