Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 446 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου (CPV 79100000-5) με Α.Π 446 ΑΑ για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος Νεφέλη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 52,58 € ημερησίως χωρίς ΦΠΑ και 65,20 € ημερησίως συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και με μέγιστη συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για όλη τη διάρκεια της σύμβασης το ποσό των 10.095,48 χωρίς ΦΠΑ και 12.518,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, σε συνέχεια της λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας και προκειμένου να καλύψει τις συνεχείς και αυξανόμενες νομικές ανάγκες, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την με απευθείας ανάθεση παροχή νομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες του προγράμματος «Νεφέλη».

 

Κατεβάστε την πρόσκληση

 
FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image