Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 388 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συγγραφής, επιμέλειας κειμένων και γραφιστικού-εικαστικού σχεδιασμού ενημερωτικού υλικού για τις ανάγκες προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος Νεφέλη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.993χωρίς ΦΠΑ και 6.191,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV 39294100-0), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, σε συνέχεια της υλοποίησης της Δράσης «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη», με κωδικό ΟΠΣ «5041880», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και της λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας Νεφέλη 1, 2 & 3 στην Αττική και στη Καστοριά και με στόχο την προβολή και δημοσιότητα της δράσης, όπως ορίζεται από το Άρθρο 7 της Συμφωνίας Επιδότησης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συγγραφής, επιμέλειας κειμένων και γραφιστικού-εικαστικού σχεδιασμού ενημερωτικού υλικού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.993χωρίς ΦΠΑ και 6.191,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Κατεβάστε την πρόσκληση

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image