Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 287 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου (CPV 79100000-5) για τις Δομές Φιλοξενίας «Νεφέλη 1» και «Νεφέλη 2» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, με Α.Π 287 ΑΑ για την κάλυψη των νομικών αναγκών των φιλοξενούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1» και «Νεφέλη 2» στην Αττική, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.209,68 χωρίς ΦΠΑ και 7.700 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου (CPV 79100000-5), για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων και σύνθετων νομικών αναγκών των φιλοξενούμενων των Δομών «Νεφέλη 1» και «Νεφέλη 2» που λειτουργούν στην Αττική, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041880 που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.209,68 χωρίς ΦΠΑ και 7.700 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κατεβάστε την πρόσκληση

 
FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image