Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 270 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ένδυσης (CPV 188000000-9, 188934000-5) με Α.Π. 270 AA, για την κάλυψη των αναγκών ένδυσης των φιλοξενούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» & «Νεφέλη 3», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 8.042,96 € χωρίς ΦΠΑ και 9.973,27 € με Φ.Π.Α.

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ένδυσης (CPV 188000000-9, 188934000-5), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.973,27 € με ΦΠΑ και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα εμπορευμάτων, για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών ένδυσης των ασυνόδευτων ανηλίκων που φιλοξενούνται στις Δομές Φιλοξενίας «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» και «Νεφέλη 3» που λειτουργούν στην Αττική και στην Καστοριά αντίστοιχα, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5041880 στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο Υποδοχή/Άσυλο του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατεβάστε την πρόσκληση

 
FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image