Πρόσκληση προμήθειας Test ταχείας δοκιμής Covid-19

 

Πρόσκληση

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας Test ταχείας δοκιμής Covid-19 (CPV 33696200-7) για τα φιλοξενούμενα παιδιά και τους εργαζομένους των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αττική και στην Κορησό Καστοριάς, με Α.Π. 255 AA, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση προμήθειας Test ταχείας δοκιμής Covid-19 (CPV 33696200-7) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Α.Π. 255 AA), λόγω της έξαρσης του ιού SARS-CoV-2 και της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 και δεδομένης της ανεύρεσης θετικών κρουσμάτων COVID-19 μεταξύ του πληθυσμού των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη και στο πλαίσιο της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης για τη λήψη μέτρων για την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου και την προστασία των φιλοξενούμενων παιδιών και των εργαζομένων των Δομών Φιλοξενίας «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» και «Νεφέλη 3» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, στην Αττική και στην Καστοριά αντίστοιχα, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5041880 που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Κατεβάστε την πρόσκληση

 
FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image