Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 159 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας- ενοικίασης ενός 9θέσιου αυτοκινήτου αυτοκινήτου (CPV 6018200-7) για την κάλυψη των αυξανόμενων καθημερινών αναγκών πολλαπλών μετακινήσεων των φιλοξενούμενων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» που λειτουργεί στην Κορησό Καστοριάς, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 11.400,00€ χωρίς ΦΠΑ και 14.136,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 


Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση προμήθειας - ενοικίασης ενός 9θέσιου αυτοκινήτου για την κάλυψη των αυξανόμενων καθημερινών αναγκών πολλαπλών μετακινήσεων των φιλοξενούμενων στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» που λειτουργεί στην Κορησό Καστοριάς, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 11.400,00€ χωρίς ΦΠΑ και 14.136,00,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5041880 στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο Υποδοχή/Άσυλο του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατεβάστε την πρόσκληση

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image