Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 113 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας τοπικών θερμαντικών μονάδων (CPV 005914033) και τοποθέτηση αυτών (CPV 005914187), με Α.Π.113 ΑΑ για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1» που λειτουργεί στoν Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880 προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 11.718€ με ΦΠΑ.

 


 

Το Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων», υλοποιεί τη «∆οµή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη 1» στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής ( Απολλωνίας 58), με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
Για την έναρξη λειτουργίας της το Κοινωνικό ΕΚΑΒ αναζητά προμηθευτές οι οποίοι θα υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την προμήθεια και τοποθέτηση τοπικών θερμαντικών μονάδων αέρα, για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1» που λειτουργεί στoν Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880,, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 11.718€ με Φ.Π.Α. 

Κατεβάστε την πρόσκληση

 

 

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image