Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 

Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιχορήγηση του Ν.Π. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη δημιουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, Νεφέλη» με κωδικό ΟΠΣ 5041880 στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο Υποδοχή/Άσυλο του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την διενέργεια διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην επισυναπτόμενη ως Παράρτημα Β, και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Κατεβάστε την πρόσκληση

 

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image