Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5041880

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση μικρής έκτασης εσωτερικών και εξωτερικών εργασιών ανακαίνισης κτιρίου, όπου στεγάζεται η δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων – Νεφέλη 1, στο δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής, προσυπολογιζόμενης δαπάνης 11.169,35 € χωρίς ΦΠΑ και 13.850,00 € με ΦΠΑ η οποία χρηματοδοτείται από το υπουργείο οικονομίας και ανάπτυξης και το ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης με κωδικό mis 5041880


Το Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων», υλοποιεί τη «∆οµή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη 1, Ρέντης» με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
Για την έναρξη λειτουργίας της το Κοινωνικό ΕΚΑΒ αναζητά προμηθευτές οι οποίοι θα υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών μικρής έκτασης για εσωτερικές και εξωτερικές εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου, που θα στεγάσει στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη 1 επί της οδού Απολλωνίας αρ. 58, Ρέντη 185 41 (Πειραιάς) συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.169,35 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 13.850 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κατεβάστε την πρόσκληση

 

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image