Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 1269

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την υιοθέτηση πολιτικής μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος και εφαρμογή της» στο Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας (Κοινωνική ΕΚΑΒ) και τις Δομές φιλοξενίας «Καλλίστη 1», «Καλλίστη 2», «Καλλίστη 3» και «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» , «Νεφέλη 3» που λειτουργεί στην Αττική, στη Λάρισα και στη Κοζάνη», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.000€ άνευ ΦΠΑ (3.360€ ΦΠΑ και 17.360€ συμ/νου ΦΠΑ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ.
Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12 έως 18 ετών - Νεφέλη & Καλλίστη" και κωδικό ΟΠΣ 5165752, η οποία χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), είναι μια ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Η κύρια δραστηριότητα του φορέα είναι η υποστήριξη ανθρώπων και ομάδων που έχουν χάσει τη δυνατότητα να καλύψουν οι ίδιοι τις βασικές τους ανάγκες (στέγαση, σίτιση, υγειονομική φροντίδα κλπ.), αλλά συχνά και να ζητήσουν από μόνοι τους βοήθεια, ευρισκόμενοι σε βαθιά απόγνωση.
Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την «Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την υιοθέτηση πολιτικής μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος και εφαρμογή της» στο Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας (Κοινωνική ΕΚΑΒ) και τις Δομές φιλοξενίας «Καλλίστη 1», «Καλλίστη 2», «Καλλίστη 3» και «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» , «Νεφέλη 3» που λειτουργεί στην Αττική, στη Λάρισα και στη Κοζάνη», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 14.000C άνευ ΦΠΑ (3.360€ ΦΠΑ και 17.360C συμ/νου ΦΠΑ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12 έως 18 ετών - Νεφέλη & Καλλίστη" και κωδικό ΟΠΣ 5165752, η οποία χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Κατεβάστε την πρόσκληση, ΜελέτηΠαράρτημα Α

 

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image