Κάνε μια δωρεά

Κάθε δωρεά

μικρή ή μεγάλη, μας βοηθά να ανταπεξέλθουμε στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των προσφύγων, με έμφαση στην υποστήριξη των προσφύγων με αναπηρία.

Μπορείς να κάνεις μια δωρεά μέσω τραπεζικού λογαριασμού

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image