Προκήρυξη θέσεων εργασίας για το πρόγραμμα «ΦΟΙΒΟΣ»

Προκήρυξη θέσεων εργασίας

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ -Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας- στο πλαίσιο του «Προγράμματος ΦΟΙΒΟΣ», που υλοποιείται με τη στήριξη του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και αφορά στη λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για τη φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανήλικων 16 ετών και άνω» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076701, αναζητά συνεργάτες στην Αττική, με την ειδικότητα  : 1) Συντονιστής, 2) Επιστημονικός Υπεύθυνος, 3) Νομικός Σύμβουλος, 4) Κοινωνικός Λειτουργός, 5) Εκπαιδευτικός, 6) Διοικητικός Υπάλληλος 7) Διερμηνέας, 8) Φροντιστής  για τη στελέχωσή τους. Επιπροσθέτως, αναζητά συνεργάτες στην Αττική με την ειδικότητα : 1) Υπεύθυνος Προμηθειών κα 2) Γραμματειακή Υποστήριξη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικά και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την 10 Οκτωβρίου 2021.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 72 55 363 (υπεύθυνη Μαρία Δημητροπούλου).

 • Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, τα οποία κρίνει απαραίτητα.

 

Συντονιστής 

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.
 • Γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Εργασιακή εμπειρία σε ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική οργάνωση.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακός ή/και διδακτορικός τίτλος σπουδών.
 • Εμπειρία με ευάλωτες ομάδες ή/και ομάδες εφήβων ή παιδιών.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.
 • Εμπειρία στην εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
 • Γνώση του προνοιακού και υγειονομικού θεσμικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
 • Ειδική εμπειρία σε επικοινωνία και διαμεσολάβηση.

   Καθήκοντα

 • Συντονίζει την ομάδα υποστήριξης και βρίσκεται καθημερινά εντός των εποπτευομένων διαμερισμάτων και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία.
 • Συντονίζει, επιβλέπει και υποστηρίζει τους Φροντιστές και τους Κοινωνικούς Λειτουργούς στο έργο τους, καθώς και την ομάδα υποδοχής και τις διαδικασίες εισαγωγής και ένταξης νέων φιλοξενούμενων.
 • Σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Έργου εποπτεύει και διευθύνει την προετοιμασία, την εφαρμογή και την τροποποίηση του σχεδιασμού του έργου και παρακολουθεί τα αποτελέσματα.
 • Επιβλέπει την ορθή τήρηση του αρχείου που τηρείται για κάθε ανήλικο. Υποστηρίζει τον Κοινωνικό Λειτουργό στην κατάρτιση και επικαιροποίηση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης.
 • Εποπτεύει την καλή χρήση, συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των διαμερισμάτων, την καθαριότητα των χώρων και την τήρηση των όρων ασφαλείας.
 • Εποπτεύει και κατευθύνει το προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ όλων των απασχολούμενων, έμμισθοι ή εθελοντές. Σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, εποπτεύει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο.
 • Αναζητά εθελοντές που θα απασχολούν τους ανήλικους με δημιουργικές δραστηριότητες ή με ενισχυτική διδασκαλία, επικοινωνεί τακτικά μαζί τους, υποστηρίζει και εποπτεύει τη δράση τους.
 • Διαχειρίζεται την προμήθεια ειδών καθαριότητας, ειδών ρουχισμού και κάθε άλλου υλικού, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους του σχετικού αντικειμένου.
 • Είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση της ΜΕΔ, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Υπεύθυνο και υπό την επίβλεψη του Υπεύθυνου Έργου.
 • Συγκαλεί τακτικά ομαδικές συναντήσεις του προσωπικού.
 • Διενεργεί αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε τακτική βάση, διενεργώντας διαβουλεύσεις με τους φιλοξενούμενους.
 • Επιλαμβάνεται επί παντός θέματος σχετικό με την ομαλή λειτουργία και, σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, λαμβάνει τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα προς αποφυγή προβλημάτων. Αναφέρεται στον Υπεύθυνο Έργου για θέματα, των οποίων η επίλυση απαιτεί λήψη απόφασης σε ανώτερο όργανο.
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτόν από τον Υπεύθυνο Έργου.

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος 

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Καλή γνώση της αγγλικής ή/και της γαλλικής γλώσσας.
 • Γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Ιδιαίτερη εργασιακή εμπειρία σε ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική οργάνωση.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας
 • Διετή τουλάχιστον εμπειρία ή εκπαίδευση σε αντικείμενο συναφές με την παιδική προστασία ή την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων ή των προσφύγων και αιτούντων άσυλο.

Συνεκτιμώμενα προσόντα 

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακός ή/και διδακτορικός τίτλος σπουδών.
 • Εμπειρία με ευάλωτες ομάδες ή/και ομάδες εφήβων ή παιδιών.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.
 • Εμπειρία στην εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον του Εσωτερικού και του Εξωτερικού.
 • Τεκμηριωμένη γνώση του προνοιακού και υγειονομικού θεσμικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
 • Ειδική εμπειρία σε επικοινωνία και διαμεσολάβηση.

   Καθήκοντα

 • Ασκεί εποπτεία της λειτουργίας του προσωπικού και αξιολογεί, σε συνεργασία με τον Συντονιστή, την αποτελεσματικότητα της δράσης του.
 • Συνεργάζεται με το Συντονιστή και το υπόλοιπο προσωπικό, καταρτίζει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών και δραστηριοτήτων των φιλοξενουμένων, σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο ή/και ημερήσιο σε περίπτωση εκτάκτων δραστηριοτήτων.
 • Προγραμματίζει συναντήσεις, σε συνεργασία με τον Συντονιστή και το λοιπό προσωπικό της ΜΕΔ, σε εβδομαδιαία βάση με σκοπό την διευθέτηση λειτουργικών ζητημάτων.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας, καθώς και τις διαδικαστικές λειτουργίες και τους κανόνες εμπιστευτικότητας από το επιστημονικό προσωπικό.
 • Υποστηρίζει τα μέλη του προσωπικού σχετικά με την μεθοδολογία και δεοντολογία που ακολουθείται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Συμμετέχει στον προσανατολισμό, στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη ικανοτήτων του προσωπικού. Σε συνεννόηση με τον Συντονιστή, εκπροσωπεί τη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων σε δημόσιες εκδηλώσεις, σχετιζόμενες με τα θέματα της ΜΕΔ.

 

Νομικός Σύμβουλος 

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Νομικής (ΑΕΙ) και άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος δικηγόρου.
 • Διετής επαγγελματική εμπειρία σχετική με την προάσπιση δικαιωμάτων αιτούντων άσυλο και προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, καθώς και σε ζητήματα διοικητικού δικαίου, προσφυγικού δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητημάτων παιδικής προστασίας.
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις. 

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Εμπειρία στον μεταναστευτικό/ προσφυγικό πεδίο.
 • Εμπειρία εθελοντική απασχόλησης.

Καθήκοντα

 • Εξασφαλίζει την νομική εκπροσώπηση και συμπαράσταση των ανηλίκων.
 • Συμβουλεύει τη διοίκηση της ΜΕΔ για κάθε νομικό θέμα που την αφορά και διαπεραιώνει τις νομικές πράξεις που του ανατίθενται.
 • Παρέχει στις ομάδες που λειτουργούν στη ΜΕΔ την απαραίτητη νομική ενημέρωση και υποστήριξη.
 • Επισκέπτεται τους φιλοξενούμενους, για να τους ενημερώνει για τα δικαιώματά τους και να τους στηρίζει σε ζητήματα σχετικά με αίτηση διεθνούς προστασίας ή χορήγησης άδειας διαμονής.
 • Αξιολογεί τα νομικά και διοικητικά θέματα που αφορούν στα φιλοξενούμενα παιδιά και τους παρέχει νομικές πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου, την οικογενειακή επανένωση, τα δικαιώματα πρόνοιας, τη στέγαση, τη πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, την εκπαίδευση και για κάθε άλλο νομικό θέμα.
 • Προετοιμάζει τους φιλοξενούμενους για τις συνεντεύξεις τους, παρίσταται σε αυτές, συγγράφει και καταθέτεις υπομνήματα και παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεών τους (αίτηση χορήγησης διεθνούς προστασίας σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, αίτημα οικογενειακής επανένωσης, χορήγηση άδειας διαμονής κοκ.).
 • Συνεργάζεται με τον Κοινωνικό Λειτουργό, ώστε να συγκεντρώνονται από διάφορες υπηρεσίες όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά προς υποστήριξη των αιτήσεων των φιλοξενούμενων.
 • Επιμελείται τις παραπομπές προς την κοινωνική υπηρεσία ή προς άλλες οργανώσεις ανάλογα με τις ανάγκες των φιλοξενούμενων και παρεμβάσεις σε δημόσιες υπηρεσίες προς υπεράσπιση δικαιωμάτων των φιλοξενούμενων.
 • Επιμελείται των εκθέσεων για τις νομικές δράσεις που αφορούν στους φιλοξενούμενους. Φροντίζει για την τήρηση των προθεσμιών για τις νομικές και διοικητικές υποθέσεις τους.
 • Αναλαμβάνει τα νομικά θέματα συνεργασίας της ΜΕΔ με φορείς, όπως την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, υπουργεία, Ύπατη Αρμοστεία, άλλες οργανώσεις κλπ.
 • Συμμετέχει σε τακτικές ή έκτακτες συναντήσεις της ομάδας υποστήριξης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από τον Συντονιστή.

 

Κοινωνικός Λειτουργός 

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας
 • Συναφή επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους.
 • Εμπειρία στην εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον, σε πρόγραμμα φροντίδας ευπαθών ομάδων και ειδικά σε παιδιά, ή στο πλαίσιο ανεξάρτητης κοινωνικής ανθρωπιστικής οργάνωσης.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.
 • Ειδική γνώση των δικαιωμάτων του παιδιού.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης. 

   Καθήκοντα

 • Βοηθά τους φιλοξενούμενους να αναπτύξουν ικανότητες ώστε να φροντίζουν τον εαυτό τους και να διαχειρίζονται καθημερινά προβλήματα, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του διαμερίσματος, την μετάβαση στην ενηλικίωση και την κοινωνική ένταξη.
 • Συμμετέχει στην ομάδα υποδοχής, στις τακτικές και έκτακτες συναντήσεις προσωπικού, επιμελείται την τήρηση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης, σεβόμενος πάντα το πολιτισμικό υπόβαθρο και τις επιθυμίες του ανήλικου και διασφαλίζοντας την ενεργή συμμετοχή του.
 • Τηρεί τον ατομικό φάκελο του κάθε ανήλικου, από την είσοδό του έως την αποχώρησή του, και ενημερώνει σχετικά τον Συντονιστή. Διεξάγει την αρχική συνέντευξη με κάθε ασυνόδευτο παιδί, σε συνεργασία με άλλα μέλη του προσωπικού και ενημερώνει το παιδί για τη λειτουργία της ΜΕΔ, τα δικαιώματα και της υποχρεώσεις του.
 • Πραγματοποιεί τις εβδομαδιαίες συνεδρίες με κάθε ανήλικο.
 • Καταγράφει το κοινωνικό ιστορικό του παιδιού κατά τη διαδικασία υποδοχής και αξιολογεί την γενική του κατάσταση.
 • Εντοπίζει και καταγράφει τις ανάγκες του φιλοξενούμενου παιδιού. Αναπτύσσει τακτική επαφή μαζί του, ιδίως κατά την περίοδο προσαρμογής τους σε αυτή, καθώς και κατά την προετοιμασία της αποχώρησής τους.
 • Παρακολουθεί την κατάσταση των ανηλίκων, ενθαρρύνει την συμμετοχή τους στην κατάρτιση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης, σε διαρκή συνεργασία με τον Επίτροπο του κάθε ανηλίκου. Βοηθάει τους ανηλίκους να σχεδιάσουν ένα πλάνο ζωής, τους καθοδηγεί ώστε να επιτύχουν σταδιακά τους στόχους τους και να γίνουν ανεξάρτητοι.
 • Εξερευνά τις δυνατότητες εγγραφής του ανηλίκου στο σχολείο καθώς και σε δημιουργικές, αθλητικές και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
 • Ενθαρρύνει τους φιλοξενούμενους να διευρύνουν την κοινωνική τους δικτύωση.
 • Υποστηρίζει τους ανηλίκους στις διαδικασίες αναζήτησης της οικογένειάς τους.
 • Επιμελείται τις παραπομπές σε ψυχολόγο ή υγειονομικούς επαγγελματίες. Προγραμματίζει επισκέψεις σε γιατρούς κάθε ειδικότητας. Παραπέμπει το φιλοξενούμενο παιδί στις κατάλληλες υπηρεσίες και φορείς παροχής φροντίδας, σύμφωνα με το ατομικό σχέδιο φροντίδας (ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση κλπ.).
 • Συνοδεύει τα παιδιά στις υπηρεσίες όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Οργανώνει ομαδικές και ατομικές συνεδρίες για την κοινωνική υποστήριξη των παιδιών, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια φιλοξενίας, την ικανοποίηση αιτημάτων και την κάλυψη αναγκών.
 • Οργανώνει δραστηριότητες για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών και αναπτύσσει το κοινωνικό τους δίκτυο, ιδίως μέσω δημιουργίας σχέσεων με την τοπική κοινωνία (συμμετοχή σε αθλητικούς συλλόγους, εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης κλπ.).
 • Συνεργάζεται με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον Εισαγγελέα και τις άλλες αρχές που εμπλέκονται στις υποθέσεις των παιδιών. Ενημερώνει τον Επίτροπο ή τον αρμόδιο εισαγγελέα σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας φιλοξενούμενου.
 • Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.
 • Συνεργάζεται τακτικά με το υπόλοιπο προσωπικό και ειδικά με τους Φροντιστές, προκειμένου να εποπτεύουν από κοινού την κατάσταση των ανηλίκων και να επιλύουν τυχόν δυσκολίες που ανακύπτουν.
 • Επικουρεί τον Συντονιστή στην αναζήτηση και στην αξιοποίηση εθελοντών.

 

Εκπαιδευτικός

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Εκπαιδευτικού (Παιδαγωγικής ή Τμημάτων Φιλολογίας).
 • Επαγγελματική εμπειρία εκπαιδευτή τουλάχιστον ενός έτους σε συναφές αντικείμενο.
 • Εμπειρία στην μαθησιακή παράλληλη στήριξη παιδιών γυμνασίου και λυκείου.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (ειδικά μία εκ των γαλλικών, αραβικών, ούρντου, φαρσί).
 • Ειδική γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης. 

Καθήκοντα

 • Βοηθά τον Κοινωνικό Λειτουργό στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των φιλοξενουμένων.
 • Επικουρεί τους φιλοξενούμενους, σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Λειτουργό στην ένταξη σε δημόσια σχολεία, την υποστήριξη της ενσωμάτωσης στη σχολική κοινότητα και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Επικουρεί τους φιλοξενούμενους που το επιθυμούν στην παρακολούθηση μαθημάτων αγγλικής γλώσσας και Η/Υ σε γειτνιάζοντα εκπαιδευτικά κέντρα.
 • Διδάσκει την Ελληνική Γλώσσα, την Ιστορία και τον Πολιτισμό στους φιλοξενούμενους.
 • Τηρεί έντυπα και εκθέσεις αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων.
 • Συμμετέχει στη διοργάνωση δημιουργικών δραστηριοτήτων και ενισχυτικής διδασκαλίας των ανηλίκων.
 • Συντάσσει εκθέσεις για την πρόοδο κάθε ανηλίκου και να ενημερώνει τον Κοινωνικό Λειτουργό ή τον Συντονιστή.
 • Οφείλει να παρίσταται σε τακτικές και προκαθορισμένες συναντήσεις της ομάδας υποστήριξης.
 • Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

 

Διοικητικός Υπάλληλος

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ανώτατης σχολής ή ΙΕΚ
 • Γνώση της αγγλικής (γραπτά, προφορικά).
 • Άριστη γνώση Η/Υ.
 • Συναφή προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Εμπειρία στον μεταναστευτικό/ προσφυγικό πεδίο.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

Καθήκοντα

 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον Συντονιστή, στον οποίο αναφέρεται. Διεκπεραιώνει κάθε διοικητικής φύσεως εργασία (διακίνηση αλληλογραφίας, τήρηση αρχείου κλπ.).
 • Καταγράφει τους νεοεισερχομένους φιλοξενούμενους και διεκπεραιώνει τις διοικητικές διαδικασίες εισαγωγής, διαμονής και αποχώρησης. Τηρεί τα στοιχεία καταγραφής σε ατομικούς φακέλους των φιλοξενουμένων και το αρχείο των εποπτευόμενων διαμερισμάτων (αποφάσεων, προγραμμάτων λειτουργίας, εργασίας, δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης, σίτισης κα.).
 • Αναλαμβάνει κάθε άλλη συναφή εργασία που ανατίθεται από τον Συντονιστή, τον Υπεύθυνο Έργου και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο
 • Καταρτίζει και υποβάλλει στον Συντονιστή μηνιαίες στατιστικές αναφορές για το σύνολο των δραστηριοτήτων.
 • Συμμετέχει στις  ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

 

Φροντιστής 

Απαραίτητα προσόντα

 • Κατοχή απολυτηρίου Λυκείου (ή ισότιμου τίτλου σπουδών).
 • Εμπειρία σε συναφές αντικείμενο ή εκπαίδευση σε ανθρωπιστικές, κοινωνικές επιστήμες ή επιστήμες εκπαίδευσης ή υγείας.
 • Βασική γνώση της αγγλικής ή άλλης γλώσσας.
 • Βασική γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης. 

   Καθήκοντα

 • Επισκέπτεται το διαμέρισμα καθημερινά κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες ένταξης ενός ή περισσοτέρων ανηλίκων και περνά εύλογο χρόνο με τους φιλοξενούμενους.
 • Προγραμματίζει τακτικά επισκέψεις κατά τις πρώτες βραδινές ώρες, κατά προτίμηση πριν τη βραδινή κατάκλιση των ανηλίκων, για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του διαμερίσματος.
 • Στηρίζει γενικά τους ανήλικους ώστε να αναπτύξουν τις απαραίτητες ικανότητες διαβίωσης, να φροντίζουν τον εαυτό τους και να διαχειρίζονται τις δυσκολίες της καθημερινότητας.
 • Συμβουλεύει και εμψυχώνει τους ανήλικους ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή συμβίωσή τους και η εύρυθμη λειτουργία του διαμερίσματος.
 • Συμμετέχει στην ομάδα υποδοχής των ανηλίκων και συνδράμει στη συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων.
 • Συμμετέχει στις τακτικές και έκτακτες συναντήσεις του προσωπικού.
 • Παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση του προσωπικού προϋπολογισμού του φιλοξενούμενου, τον τρόπο χρήσης του οικονομικού βοηθήματος, την πραγματοποίηση αγορών και ενημερώνει τον κοινωνικό λειτουργό σε περίπτωση που παρουσιάζονται δυσλειτουργίες.
 • Επιμελείται της αγοράς αγαθών, ανάλογα με τις ανάγκες, και αναλαμβάνει τη διανομή τους στη Δομή.
 • Συνδράμει τους φιλοξενούμενους στις διαδικασίες σίτισης παρέχοντας σχετικές συμβουλές.
 • Καθοδηγεί τους φιλοξενούμενους στη δημιουργία προγράμματος καθαριότητας του διαμερίσματος σε τακτική βάση και παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή του.
 • Συνοδεύει τους ανήλικους σε αρμόδιες υπηρεσίες ή φορείς, όταν αυτό απαιτείται, όπως ενδεικτικά στο νοσοκομείο για την κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών τους αναγκών ή σε δημόσιες υπηρεσίες.
 • Υπό τις οδηγίες ιατρού, προμηθεύει και χορηγεί ιατροφαρμακευτική αγωγή, τηρώντας το βιβλίο φαρμακευτικής αγωγής της Δομής.
 • Ελέγχει τακτικά το διαμέρισμα και καταγράφει κάθε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς

 

Διερμηνέας

Απαραίτητα προσόντα

 • Πολύ καλή γνώση Φαρσί ή Νταρί ή Ουρντού ή Αραβικά.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας.
 • Βασική γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε συναφές αντικείμενο.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και ευαίσθητων δεδομένων.

Καθήκοντα

 • Αναλαμβάνει την απευθείας επικοινωνία με τους ανηλίκους, διευκολύνοντας τη συνεργασία και συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους φορείς, υπηρεσίες και ομάδα στήριξης.
 • Εξασφαλίζει ότι όλα όσα λέγονται, μεταξύ φιλοξενούμενων αφενός, ομάδας στήριξης και άλλων προσώπων αφετέρου, κοινοποιούνται με ακρίβεια και αμερόληπτα στην γλώσσα κατανοητή από την άλλη πλευρά.
 • Παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας κυρίως μέσω της παρουσίας του, αλλά και μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικής και γραπτής επικοινωνίας.
 • Μεταφράζει τα ενημερωτικά έντυπα του Κοινωνικού ΕΚΑΒ και άλλα γραπτά κείμενα στις γλώσσες που κατανοούν οι φιλοξενούμενοι.
 • Αποδίδει και εξηγεί προφορικά στους ανήλικους το περιεχόμενο κειμένων και εντύπων που είναι γραμμένα στα ελληνικά.

 

Υπεύθυνος Προμηθειών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής / Διοικητικής Κατεύθυνσης.
 • Εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε οργανωμένο λογιστήριο και αποθήκη.
 • Πολύ καλή γνώση και εξειδίκευση σε θέματα προμηθειών.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, εφαρμογών MS Office.
 • Καλή γνώση των διαδικασιών προμηθειών του Δημοσίου με βάσει του Ν. 4412
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας με οικονομική ορολογία.

Απαραίτητες δεξιότητες:

 • Οργανωτική ικανότητα.
 • Επικοινωνιακή ικανότητα και ομαδικό πνεύμα.
 • Διαπραγματευτική ικανότητα.
 • Καλή ικανότητα σύνταξης επίσημων κειμένων.
 • Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης.

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Εμπειρία σε θέματα ευάλωτων ομάδων.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Καθήκοντα:
 • Καταγραφή αναγκών για εξοπλισμό, προμήθειες και υπηρεσίες στο πλαίσιο προγραμμάτων.
 • Διενέργεια διαδικασιών σύμφωνα με τον κώδικα προμηθειών της Οργάνωσης και σύμφωνα με το Ν. 4412 προμηθειών του Δημοσίου.
 • Κατάρτιση συμβάσεων σε συνεργασία με το Νομικό Τμήμα.
 • Συνεργασία με το Οικονομικό Τμήμα για αιτήματα πληρωμών προμηθευτών.
 • Ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος ΚΗΜΔΗΣ προς απόκτηση ΑΔΑΜ, τόσο για τις συμβάσεις, όσο και για τις πληρωμές των προμηθευτών.
 • Ανταπόκριση στους ελέγχους των χρηματοδοτών και των δημόσιων ελεγκτικών αρχών.
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Απαραίτητα προσόντα
 • Πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων ή σε σχετικό τομέα.
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε γραμματειακή υποστήριξη διοίκησης ή/και παρόμοια διοικητική θέση.
 • Άριστη γνώση Η/Υ.
 • Γνώση διαχείρισης γραφείου.
 • Εξοικείωση με μεθόδους έρευνας/αναζήτησης δεδομένων και παρουσίασης αποτελεσμάτων.
 • Απαραίτητες δεξιότητες:
 • Αναπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου.
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σε συγκεκριμένο πλαίσιο.
 • Επικοινωνιακή ικανότητα και ομαδικό πνεύμα.
 • Ικανότητα σύνταξης επίσημων κειμένων.
 • Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης.
 • Συνεκτιμώμενα προσόντα
 • Γνώση Αγγλικών και άλλων ξένων γλωσσών.
 • Γνώση βασικών λογιστικών διαδικασιών.
 • Εμπειρία σε θέματα ευάλωτων ομάδων.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Καθήκοντα
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη του εργασιακού προγράμματος της διοίκησης.
 • Προγραμματισμός των ραντεβού, συνεδριάσεων, διασκέψεων της διοίκησης.
 • Συμμετοχή στις διοικητικές συναντήσεις και τήρηση πρακτικών.
 • Επιμέλεια της αλληλογραφίας της διοίκησης (e-mail, επιστολές, πακέτα κ.λπ.).
 • Χειρισμός εμπιστευτικών εγγράφων και επιμέλεια της ασφάλειάς των.
 • Οργάνωση και τήρηση ηλεκτρονικών και έντυπων αρχείων με εξασφάλιση της βέλτιστης πρόσβασής τους.
 • Ολοκληρωμένη εκπλήρωση ανατεθειμένων υποθέσεων και αποστολών.
 • Διεξαγωγή ερευνών, αναζήτηση δεδομένων, τεκμηρίωση υποθέσεων και προετοιμασία παρουσιάσεων και εκθέσεων.
FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image