Συντονιστής Δομής/Επιστημονικός Υπεύθυνος - Προκήρυξη θέσεων εργασίας για το πρόγραμμα «Νεφέλη»

Προκήρυξη θέσεων εργασίας για το πρόγραμμα «Νεφέλη»
(με τη στήριξη του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης)

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ -Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας- στο πλαίσιο του «Προγράμματος Νεφέλη», που θα υλοποιηθεί με τη στήριξη του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και αφορά στη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  Αρρένων 12-18 ετών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041880, αναζητά συνεργάτες με την ειδικότητα του Συντονιστή Δομής για τη στελέχωση Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κορησό Καστοριάς και στην Αττική (Αθήνα).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικά και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την 3η Οκτωβρίου 2019 για την κάλυψη των θέσεων εργασίας στην Καστοριά και μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2019 για την Αττική.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 72 55 363 (υπεύθυνη Μαρία Δημητροπούλου).

Οι διαδικασίες αξιολόγησης των βιογραφικών, θα πραγματοποιηθούν κατόπιν της υπογραφής της Συμφωνίας Επιδότησης με την Αναθέτουσα Αρχή.

Η διάρκεια  πρόσληψης θα είναι ένα χρόνος με δυνατότητα παράτασης.

 • Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, τα οποία κρίνει απαραίτητα.

Συντονιστής Δομής/Επιστημονικός Υπεύθυνος

Απαραίτητα προσόντα

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου ΠΕ ή ΤΕ σε τομείς Διοίκησης και Οργάνωσης, Κοινωνικών, Οικονομικών, Υγειονομικών, Τεχνολογικών Επιστημών ή άλλων συναφών ανθρωπιστικών σπουδών.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δυο ετών σε συναφές αντικείμενο.
 • Εργασιακή εμπειρία σε ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική οργάνωση.
 • Γνώση του προνοιακού και υγειονομικού περιβάλλοντος.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. 
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακός ή/και διδακτορικός τίτλος σπουδών.
 • Εμπειρία με ευάλωτες ομάδες ή/και ομάδες εφήβων ή παιδιών.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης. 
 • Εμπειρία στην εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
 • Γνώση του προνοιακού και υγειονομικού θεσμικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
 • Ειδική εμπειρία σε επικοινωνία και διαμεσολάβηση.

Καθήκοντα

 • Συντονίζει και εποπτεύει την γενική λειτουργία της Δομής, στο πλαίσιο του Κανονισμού Λειτουργίας και των αρχών που διέπουν το Κοινωνικό ΕΚΑΒ. Διευθύνει τη Δομή και ευθύνεται για την αποτελεσματική επίτευξη του σκοπού αυτής.
 • Εποπτεύει και καθοδηγεί του επιστημονικού προσωπικού της Δομής και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του επιστημονικού προσωπικού.
 • Καταρτίζει το πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών και δραστηριοτήτων των φιλοξενούμενων.
 • Προγραμματίζει τις διεπιστημονικές συναντήσεις εβδομαδιαία βάση με σκοπό τη διευθέτηση λειτουργικών και επιστημονικών ζητημάτων.
 • Είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση της Δομής φιλοξενίας, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Υπεύθυνο, υπό την επίβλεψη του Υπεύθυνου Έργου. Αναφέρει στον Υπεύθυνο Έργου για θέματα, των οποίων η επίλυση απαιτεί λήψη απόφασης σε ανώτερο όργανο.
 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής φιλοξενίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες των παιδιών.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή  του Κανονισμού Λειτουργίας, των διαδικαστικών λειτουργιών και των κανόνων εμπιστευτικότητας από το επιστημονικό προσωπικό.
 • Είναι υπεύθυνος για την επιστημονική μεθοδολογία, ακολουθούμενη για την φροντίδα των φιλοξενούμενων παιδιών.
 • Εξετάζει με τα προβλήματα του κάθε  φιλοξενούμενο και μεριμνά για την επίλυσή τους, σε συνεργασία με τα μέλη του προσωπικού.
 • Συντονίζει, κατευθύνει και εποπτεύει το προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ όλων των απασχολούμενων στη Δομή, έμμισθοι ή εθελοντές. Στο πλαίσιο αυτό, εκπονεί μηνιαίο πρόγραμμα με τις βάρδιες του προσωπικού και, σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, εποπτεύει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο.
 • Εποπτεύει την καλή χρήση, τη συντήρηση και την επισκευή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Δομής, την καθαριότητα των χώρων και την τήρηση των όρων ασφαλείας.
 • Εξασφαλίζει την πληρότητα, την ποιότητα και την έγκαιρη παραλαβή και διανομή των γευμάτων, την κατάρτιση και ανάρτηση προγράμματος σίτισης εγκεκριμένο από τον Διατροφολόγο.
 • Διαχειρίζεται την προμήθεια των πρώτων υλών για την παρασκευή των γευμάτων, ειδών καθαριότητας, ειδών ρουχισμού και κάθε άλλου υλικού, σε συνεργασία με τους επαγγελματίες της σχετικής εργασίας (μάγειρα, υπάλληλο καθαριότητας κλπ.). Διαχειρίζεται την αποθήκευση και διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας που διαθέτει η δομή, σε συνεργασία με τους φροντιστές.
 • Επιλαμβάνεται επί παντός θέματος σχετικό με την ομαλή λειτουργία της Δομής και, σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, λαμβάνει τα απαραίτητα προληπτικά ή αποτρεπτικά μέτρα προς αποφυγή προβλημάτων.
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτόν από τον Υπεύθυνο Έργου.
FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image