Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας για τα προγράμματα Νεφέλη & Καλλίστη

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ -Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας - στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 3" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001688, του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 2" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001687, του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 1", με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001686, του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Νεφέλη 1", με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001684, του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Νεφέλη 2", με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001685 και του Έργου "λειτουργία ΚΦΑΑ - Νεφέλη 3", με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001683 που αφορά την λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12-18 ετών, αναζητά συνεργάτες για την στελέχωση των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην : Αθήνα και Λάρισα με τις εξής ειδικότητες:

 1. Εκπαιδευτικός
 2. Υπεύθυνος καθημερινής φροντίδας

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ελλάδας-Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης - ΤΑΜΕ στο πλαίσιο της Δράσης "1.19-Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ)".

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικά και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη στο Θέμα της ειδικότητας και της πόλης που επιθυμούν στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την 14η Ιουνίου 2024.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 72 55 363 (υπεύθυνη Φαίη Αποστόλου).

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, τα οποία κρίνει απαραίτητα.

Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.

 

Εκπαιδευτικός

Απαραίτητα προσόντα

 • Τίτλος σπουδών που αντιστοιχεί σε Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων  που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και την ηλικία των ανηλίκων ωφελούμενων (12-18 ετών).
 • Επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία εκπαιδευτικού τουλάχιστον ενός έτους σε συναφές αντικείμενο.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής  ή γαλλικής γλώσσας (Β1/Β2) .
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών α)επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (επιθυμητή η πιστοποίηση) .

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Ειδική γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Εμπειρία στην μαθησιακή παράλληλη στήριξη παιδιών γυμνασίου και λυκείου.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Καθήκοντα

 • Η αναγνώριση του μαθησιακού επιπέδου κάθε φιλοξενούμενου ανηλίκου και η κατάρτιση του σχετικού ατομικού εκπαιδευτικού σχεδίου, το οποίο αποτελεί μέρος του Α.Σ.Δ.
 • Η παρακολούθηση της φοίτησης των ανηλίκων στην τυπική εκπαίδευση
 • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενισχυτικής διδασκαλίας, δίνοντας προτεραιότητα στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
 • Η μέριμνα για την ένταξη των ανηλίκων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ανηλίκων.
 • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

 

Υπεύθυνος καθημερινής φροντίδας

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

 Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης ΙΧ οχήματος.
 • Εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων ή/και με πρόσφυγες/μετανάστες.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

Καθήκοντα

 • Η υποστήριξη των καθημερινών λειτουργιών του κέντρου, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του συντονιστή, του αναπληρωτή συντονιστή και του επιστημονικά υπεύθυνου.
 • Η μέριμνα για την υλοποίηση του ατομικού ημερήσιου προγράμματος των φιλοξενούμενων σε συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό.
 • Η ενίσχυση και η υποστήριξη των φιλοξενούμενων στην καθημερινή τήρηση των κανόνων προσωπικής υγιεινής, καθαριότητας και οικιακής οικονομίας.
 • Η ενημέρωση του συντονιστή για την επάρκεια όλων των απαραίτητων υλικών (ειδών προσωπικής υγιεινής, ρουχισμού, υπόδησης, ιματισμού, γραφικής ύλης) και η φροντίδα για την έγκαιρη αναπλήρωση, παραλαβή, φύλαξη και συντήρηση τους.
 • Η επιτήρηση και ανατροπή κάθε μορφής καταστροφής του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και του κτιρίου του Κ.Φ.Α.Α., εκπαιδεύοντας συγχρόνως τους ανηλίκους στο σεβασμό και τη λειτουργική τους χρήση.
 • Η τήρηση του βιβλίου εισόδου – εξόδου των ανηλίκων και των επισκεπτών του κέντρου.
 • Η αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης κρίσης και επείγοντος περιστατικού και η έγκαιρη ειδοποίηση του επιστημονικού προσωπικού της βάρδιας, ή του προσωπικού που είναι σε επιφυλακή.
 • Η επικοινωνία και η ενημέρωση των τοπικών αρχών σε περίπτωση που εξωτερικές ή εσωτερικές καταστάσεις ενδέχεται να απειλήσουν την ασφάλεια των ανηλίκων και του προσωπικού.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.
 • Εκτέλεση σχετικών καθηκόντων που του ανατίθενται από τον Συντονιστή Δομής.
FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image