Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας για τα προγράμματα Νεφέλη & Καλλίστη - Αττική

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ -Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας - στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 3" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001688, του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 2" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001687, του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 1", με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001686, του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Νεφέλη 1", με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001684, του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Νεφέλη 2", με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001685 και του Έργου "λειτουργία ΚΦΑΑ - Νεφέλη 3", με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001683 που αφορά την λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  Αρρένων 12-18 ετών,  αναζητά συνεργάτες για την στελέχωση της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αττική με τις εξής ειδικότητες: 1) Νοσηλευτής 2) Διοικητικά Υπεύθυνος / Βοηθός Συντονιστή , 3) Συντονιστής και 4) Ψυχολόγος .Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ελλάδας-Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης - ΤΑΜΕ στο πλαίσιο της Δράσης "1.19-Επιχροήγηση φορέων για τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ)".

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικά και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη στο θέμα της θέσης που επιθυμούν στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την  21η Νοεμβρίου  2023.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 72 55 363 (υπεύθυνη Φαίη Αποστόλου).

 • Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, τα οποία κρίνει απαραίτητα.

Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.

 

Νοσηλευτής

Απαραίτητα προσόντα /Τυπικά προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτικής
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β1/Β2)
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή/και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο.
 • Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα (επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου).Επιθυμητή η πιστοποίηση.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Πιστοποίηση γνώσεων Η/Υ
 • Τουλάχιστον ένα έτος συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

Καθήκοντα :

 • Η λήψη ιατρικού ιστορικού και η ενημέρωση των ατομικών ιατρικών φακέλων των φιλοξενούμενων του κέντρου.
 • Η κατάρτιση ατομικού προγράμματος ιατρικής φροντίδας, στο οποίο σημειώνονται τα απαραίτητα εμβόλια που πρέπει να κάνει ο κάθε ανήλικος και ο χρόνος διενέργειας τους, καθώς και η φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένων απαιτείται να ακολουθήσει, ιδιαίτερα εάν πάσχει από χρόνιες ή σοβαρές παθήσεις.
 • Η παροχή πρώτων βοηθειών όταν απαιτείται.
 • Η παραπομπή των φιλοξενούμενων σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια μονάδα ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω της κατάστασης υγείας τους.
 • Η καταγραφή των ελλείψεων σε φαρμακευτικά σκευάσματα πρώτων βοηθειών ή απαραίτητων για την αγωγή ενός ανηλίκου, καθώς και σε αναλώσιμα υλικά πρώτων βοηθειών.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

 

Διοικητικά Υπεύθυνος /Βοηθός Συντονιστή

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Επιθυμητή η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έτους συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών α)επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου η οποία είναι επιθυμητό να αποδεικνύεται με: 1) Πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ 2) Τίτλους σπουδών ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.
 • Εμπειρία στην διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Εμπειρία ενασχόλησης με παιδιά.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Καθήκοντα

 • Η διεκπεραίωση των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Κ.Φ.Α.Α.
 • Διεκπεραίωση κάθε διοικητικής φύσεως ενεργειών (διακίνηση αλληλογραφίας, τήρηση αρχείου, γραμματειακή υποστήριξη), υπό την καθοδήγηση του Συντονιστή.
 • Καταγραφή των νεοεισερχομένων φιλοξενούμενων στη Δομή και διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών εισαγωγής, διαμονής και αποχώρησης.
 • Τήρηση στοιχείων καταγραφής σε ατομικούς φακέλους των φιλοξενουμένων και αποστολή αντιγράφων ασφαλείας στην έδρα του Κοινωνικού ΕΚΑΒ.
 • Η ανανέωση των προμηθειών του Κ.Φ.Α.Α. σε αναλώσιμα και υλικά, η αποθήκευση και η καταγραφή αυτών.
 • Τήρηση του αρχείου της Δομής (αποφάσεων, προγραμμάτων λειτουργίας, εργασίας, δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης, σίτισης κα.).

Η φροντίδα για την ορθή απονομή της χρηματικής ενίσχυσης στους ωφελούμενους και η τήρηση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων  καταβολής του.

 • Κατάρτιση και υποβολή στον Συντονιστή μηνιαίων στατιστικών αναφορών για το σύνολο των δραστηριοτήτων της Δομής.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.
 • Κάθε άλλη συναφή εργασία που ανατίθεται από τον Συντονιστή της Δομής.

 

Συντονιστής Δομής/Επιστημονικός Υπεύθυνος (Αθήνα)

Απαραίτητα προσόντα

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου ΠΕ ή ΤΕ σε τομείς Διοίκησης και Οργάνωσης, Κοινωνικών, Οικονομικών, Υγειονομικών, Τεχνολογικών Επιστημών ή άλλων συναφών ανθρωπιστικών σπουδών.
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δυο ετών σε συναφές αντικείμενο.
 • Εργασιακή εμπειρία σε ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική οργάνωση.
 • Γνώση του προνοιακού και υγειονομικού περιβάλλοντος.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακός ή/και διδακτορικός τίτλος σπουδών.
 • Εμπειρία με ευάλωτες ομάδες ή/και ομάδες εφήβων ή παιδιών.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.
 • Εμπειρία στην εργασία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
 • Γνώση του προνοιακού και υγειονομικού θεσμικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
 • Ειδική εμπειρία σε επικοινωνία και διαμεσολάβηση.

Καθήκοντα

 • Συντονίζει και εποπτεύει την γενική λειτουργία της Δομής, στο πλαίσιο του Κανονισμού Λειτουργίας και των αρχών που διέπουν το Κοινωνικό ΕΚΑΒ. Διευθύνει τη Δομή και ευθύνεται για την αποτελεσματική επίτευξη του σκοπού αυτής.
 • Εποπτεύει και καθοδηγεί του επιστημονικού προσωπικού της Δομής και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του επιστημονικού προσωπικού.
 • Καταρτίζει το πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών και δραστηριοτήτων των φιλοξενούμενων.
 • Προγραμματίζει τις διεπιστημονικές συναντήσεις εβδομαδιαία βάση με σκοπό τη διευθέτηση λειτουργικών και επιστημονικών ζητημάτων.
 • Είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση της Δομής φιλοξενίας, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Υπεύθυνο, υπό την επίβλεψη του Υπεύθυνου Έργου. Αναφέρει στον Υπεύθυνο Έργου για θέματα, των οποίων η επίλυση απαιτεί λήψη απόφασης σε ανώτερο όργανο.
 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής φιλοξενίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες των παιδιών.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας, των διαδικαστικών λειτουργιών και των κανόνων εμπιστευτικότητας από το επιστημονικό προσωπικό.
 • Είναι υπεύθυνος για την επιστημονική μεθοδολογία, ακολουθούμενη για την φροντίδα των φιλοξενούμενων παιδιών.
 • Εξετάζει με τα προβλήματα του κάθε φιλοξενούμενο και μεριμνά για την επίλυσή τους, σε συνεργασία με τα μέλη του προσωπικού.
 • Συντονίζει, κατευθύνει και εποπτεύει το προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ όλων των απασχολούμενων στη Δομή, έμμισθοι ή εθελοντές. Στο πλαίσιο αυτό, εκπονεί μηνιαίο πρόγραμμα με τις βάρδιες του προσωπικού και, σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, εποπτεύει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο.
 • Εποπτεύει την καλή χρήση, τη συντήρηση και την επισκευή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Δομής, την καθαριότητα των χώρων και την τήρηση των όρων ασφαλείας.
 • Εξασφαλίζει την πληρότητα, την ποιότητα και την έγκαιρη παραλαβή και διανομή των γευμάτων, την κατάρτιση και ανάρτηση προγράμματος σίτισης εγκεκριμένο από τον Διατροφολόγο.
 • Διαχειρίζεται την προμήθεια των πρώτων υλών για την παρασκευή των γευμάτων, ειδών καθαριότητας, ειδών ρουχισμού και κάθε άλλου υλικού, σε συνεργασία με τους επαγγελματίες της σχετικής εργασίας (μάγειρα, υπάλληλο καθαριότητας κλπ.). Διαχειρίζεται την αποθήκευση και διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας που διαθέτει η δομή, σε συνεργασία με τους φροντιστές.
 • Επιλαμβάνεται επί παντός θέματος σχετικό με την ομαλή λειτουργία της Δομής και, σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, λαμβάνει τα απαραίτητα προληπτικά ή αποτρεπτικά μέτρα προς αποφυγή προβλημάτων.
 • Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτόν από τον Υπεύθυνο Έργου.

 

Ψυχολόγος 

Απαραίτητα προσόντα

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου ΠΕ Ψυχολογίας .
 • Επαγγελματική εμπειρία ψυχολόγου τουλάχιστον δύο ετών.
 • Εμπειρία ψυχολόγου στο πλαίσιο δράσης για πρόσφυγες ή μετανάστες, ή/και παιδικής προστασίας, ή/και φροντίδας ευάλωτων ομάδων.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (Β1/Β2) .
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (α)επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (επιθυμητή η πιστοποίηση)

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Καθήκοντα

 • Η αξιολόγηση της ψυχικής υγείας των ωφελούμενων και η σύνταξη ψυχολογικής εκτίμησης.
 • Η οργάνωση και συμμετοχή σε ομαδικές και ατομικές συνεδρίες για την ψυχολογική υποστήριξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων.
 • Η συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ανηλίκων.
 • Η ψυχοκοινωνική πλαισίωση των ανηλίκων σε συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό ή άλλο μέλος της διεπιστημονικής ομάδας ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
 • Η παραπομπή των φιλοξενούμενων σε δομές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο βάσει της κατάστασης της ψυχικής υγείας τους.
 • Η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του προσώπου αναφοράς.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.
FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image