Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας για τα προγράμματα Νεφέλη & Καλλίστη - Αττική

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ -Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας - στο πλαίσιο της υλοποίησης  του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 2" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001687, του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 1", με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001686, του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Νεφέλη 1", με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001684, του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Νεφέλη 2", με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001685 , που αφορά την λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  Αρρένων 12-18 ετών, αναζητά συνεργάτες για την στελέχωση της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αττική με τις εξής ειδικότητες: 1) Νοσηλευτής 2) Διερμηνέας Σομαλί , 3) Υπεύθυνος Ανάπτυξης προγραμμάτων και 4 ) Μάγειρας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ελλάδας-Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης - ΤΑΜΕ στο πλαίσιο της Δράσης "1.19-Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ)".

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικά και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την  31η Οκτωβρίου  2023.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 72 55 363 (υπεύθυνη Φαίη Αποστόλου).

 • Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, τα οποία κρίνει απαραίτητα.

Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.

 

Νοσηλευτής 

Απαραίτητα προσόντα /Τυπικά προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτικής 
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (επίπεδο  Β1/Β2)
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή/και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο.
 • Γνώση χειρισμού  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  στα αντικείμενα (επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου).Επιθυμητή η πιστοποίηση.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις. 
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Πιστοποίηση γνώσεων Η/Υ
 • Τουλάχιστον ένα έτος συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

Καθήκοντα:

 • Η λήψη ιατρικού ιστορικού και η ενημέρωση των ατομικών ιατρικών φακέλων των φιλοξενούμενων του κέντρου.
 • Η κατάρτιση ατομικού προγράμματος ιατρικής φροντίδας, στο οποίο σημειώνονται τα απαραίτητα εμβόλια που πρέπει να κάνει ο κάθε ανήλικος και ο χρόνος διενέργειας τους, καθώς και η φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένων απαιτείται να ακολουθήσει, ιδιαίτερα εάν πάσχει από χρόνιες ή σοβαρές παθήσεις.
 • Η παροχή πρώτων βοηθειών όταν απαιτείται.
 • Η παραπομπή των φιλοξενούμενων σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια μονάδα ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω της κατάστασης υγείας τους.
 • Η καταγραφή των ελλείψεων σε φαρμακευτικά σκευάσματα πρώτων βοηθειών ή απαραίτητων για την αγωγή ενός ανηλίκου, καθώς και σε αναλώσιμα υλικά πρώτων βοηθειών.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού  που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ. 

 

Διερμηνέας Σομαλί

Απαραίτητα προσόντα 

 • Επαγγελματική εμπειρία διερμηνείας μεταξύ, αφενός, Ελληνικών ή/και Αγγλικών και, αφετέρου  Σομαλί
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας. 

Συνεκτιμώμενα προσόντα: 

 • Γνώση και εμπειρία διαπολιτισμικής μεσολάβησης.
 • Γνώση άλλων  γλωσσών.
 • Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ οχήματος.
 • Εμπειρία ενασχόληση με το προσφυγικό
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

Καθήκοντα 

 • Η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των φιλοξενούμενων του Κ.Φ.Α.Α. και της διεπιστημονικής ομάδας μέσω της διερμηνείας ή/και της μετάφρασης σε γλώσσα που κατανοεί ο κάθε ασυνόδευτος ανήλικος, προφορικά ή/και γραπτά.
 • Η διευκόλυνση της επικοινωνίας των ανηλίκων με δημόσιους οργανισμούς, υπηρεσίες και τοπικούς φορείς, με τους οποίους έρχονται σε επαφή.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού  που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

 

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Απαραίτητα προσόντα :

 • Πτυχίο Ανθρωπιστικών/Πολιτικών/Κοινωνικών Επιστημών ή σχετικού τομέα.
 • Εμπειρία ως Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (αξιολόγηση προσκλήσεων, υποβολή προτάσεων, παρακολούθηση υλοποίησης κλπ.).
 • Συναφή πολυετή προϋπηρεσία σε ανάλογες Διοικητικές θέσεις στη Διαχείριση και υλοποίηση έργων/προγραμμάτων.
 • Γνώση των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών φορέων και εμπειρία στη συνεργασία με αυτούς.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο.
 • Γνώση χρήσης υπολογιστή (Word, Excel, PowerPoint, Google Suite).

Προσωπικά ειδικά χαρακτηριστικά :

 • Δημιουργική ικανότητα πρωτοβουλιών, προτάσεων και δεξιότητα στην εφαρμογή των δράσεων.
 • Διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και επίλυσης προβλημάτων.

Συνεκτιμώμενα προσόντα :

 • Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικός τίτλος στο επίμαχο αντικείμενο.
 • Εξοικείωση με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής ή/και διεθνών σχέσεων.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε Ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
 • Εμπειρία με ανθρωπιστικές, κοινωνικές οργανώσεις και εθελοντική δράση.
 • Πρόσθετη ξένη γλώσσα.

Καθήκοντα :

 • Αναζήτηση και αξιολόγηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εμπίπτουν στον στρατηγικό σχεδιασμό της Οργάνωσης. 
 • Διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα έχουν αξιολογηθεί και υιοθετηθεί, από την επινόησή τους μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
 • Επεξεργασία και συγγραφή προτάσεων προς χρηματοδότηση.
 • Συντονισμός, διαχείριση και εποπτεία της πορείας των έργων/προγραμμάτων.
 • Παρακολούθηση της εφαρμογής και της αποδοτικότητας των εργαλείων αξιολόγησης.
 • Ανάπτυξης συνεργειών με άλλους φορείς για την υποβολή προτάσεων και την διεξαγωγή δράσεων.
 • Ανάπτυξη και διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με κυβερνητικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς και άλλους εταίρους.

 

Μάγειρας 

Απαραίτητα προσόντα :

 • Τίτλος σπουδών Σχολής Μαγειρικής.
 • Επαγγελματική εμπειρία στη παρασκευή σίτισης ομάδων ατόμων.
 • Εμπειρία στην τήρηση και διαχείριση αποθέματος αποθήκης.
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα :

 • Άδεια οδήγησης ΙΧ οχήματος.
 • Γνώση Αγγλικών.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Καθήκοντα :

 • Παρασκευή των γευμάτων των φιλοξενούμενων της Δομής, υπό τις οδηγίες του διατροφολόγου. Αναφέρει στον Συντονιστή της Δομής.
 • Επιλογή αγοράς τροφίμων, σε συνεργασία με το Συντονιστή της Δομής.
 • Επίβλεψη της  καθαριότητας των χώρων της κουζίνας, σε συνεργασία με τον υπάλληλο καθαριότητας.
 • Τήρηση των εγγράφων σχετικών με την αρμοδιότητά του, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Υπεύθυνο και τον Συντονιστή.
 • Οργάνωση και τακτοποίηση των χώρων αποθήκευσης τροφίμων, κουζίνας και γευμάτων. Καθαρισμό και τακτοποίηση των σκευών μαγειρικής και σίτισης.
 • Ενημέρωση και συνεργασία με τον Διατροφολόγο, τον Συντονιστή ή/και μέλη του επιστημονικού προσωπικού, για ζητήματα σίτισης που σχετίζονται με την αρμοδιότητά τους.
 • Συμμετοχή στις  ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.
FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image