Προκήρυξη θέσης εργασίας για το πρόγραμμα «Νεφέλη Καλλίστη»

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ -Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας - στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 3» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001688, του έργου «λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 2» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001687, του έργου «λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 1», με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001686, του έργου «λειτουργία του ΚΦΑΑ - Νεφέλη 1», με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001684, του έργου «λειτουργία του ΚΦΑΑ - Νεφέλη 2», με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001685 και του Έργου «λειτουργία ΚΦΑΑ - Νεφέλη 3», με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001683 που αφορά την λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  Αρρένων 12-18 ετών,  αναζητά συνεργάτες για την στελέχωση της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αττική, στη Λάρισα και Κοζάνη με τις εξής ειδικότητες: 1) Υπεύθυνος Καθημερινής Φροντίδας, 2) Νοσηλευτής 3) Διερμηνέας (Φαρσί, Ούρντου, & Σομαλί ),4) Διοικητικά Υπεύθυνος / Βοηθός Συντονιστή (Αθήνα και Κοζάνη), 5) Μάγειρας και 6) Υπάλληλος Καθαριότητας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ελλάδας-Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης - ΤΑΜΕ στο πλαίσιο της Δράσης "1.19-Επιχροήγηση φορέων για τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ)".

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικά και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης και της περιοχής που επιθυμούν στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την  16η Σεπτεμβρίου  2023.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 72 55 363 (υπεύθυνη Φαίη Αποστόλου).
Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, τα οποία κρίνει απαραίτητα.

Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.

 

Φροντιστής – Υπεύθυνος  καθημερινής φροντίδας

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

 Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης ΙΧ οχήματος.
 • Εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων ή/και με πρόσφυγες/μετανάστες.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

Καθήκοντα

 • Η υποστήριξη των καθημερινών λειτουργιών του κέντρου, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του συντονιστή, του αναπληρωτή συντονιστή και του επιστημονικά υπεύθυνου.
 • Η μέριμνα για την υλοποίηση του ατομικού ημερήσιου προγράμματος των φιλοξενούμενων σε συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό.
 • Η ενίσχυση και η υποστήριξη των φιλοξενούμενων στην καθημερινή τήρηση των κανόνων προσωπικής υγιεινής, καθαριότητας και οικιακής οικονομίας.
 • Η ενημέρωση του συντονιστή για την επάρκεια όλων των απαραίτητων υλικών (ειδών προσωπικής υγιεινής, ρουχισμού, υπόδησης, ιματισμού, γραφικής ύλης) και η φροντίδα για την έγκαιρη αναπλήρωση, παραλαβή, φύλαξη και συντήρηση τους.
 • Η επιτήρηση και ανατροπή κάθε μορφής καταστροφής του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και του κτιρίου του Κ.Φ.Α.Α., εκπαιδεύοντας συγχρόνως τους ανηλίκους στο σεβασμό και τη λειτουργική τους χρήση.
 • Η τήρηση του βιβλίου εισόδου – εξόδου των ανηλίκων και των επισκεπτών του κέντρου.
 • Η αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης κρίσης και επείγοντος περιστατικού και η έγκαιρη ειδοποίηση του επιστημονικού προσωπικού της βάρδιας, ή του προσωπικού που είναι σε επιφυλακή.
 • Η επικοινωνία και η ενημέρωση των τοπικών αρχών σε περίπτωση που εξωτερικές ή εσωτερικές καταστάσεις ενδέχεται να απειλήσουν την ασφάλεια των ανηλίκων και του προσωπικού.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.
 • Εκτέλεση σχετικών καθηκόντων που του ανατίθενται από τον Συντονιστή Δομής

 

Νοσηλευτής

Απαραίτητα προσόντα /Τυπικά προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτικής
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β1/Β2)
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή/και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο.
 • Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα (επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου).Επιθυμητή η πιστοποίηση.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Πιστοποίηση γνώσεων Η/Υ
 • Τουλάχιστον ένα έτος συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

Καθήκοντα :

 • Η λήψη ιατρικού ιστορικού και η ενημέρωση των ατομικών ιατρικών φακέλων των φιλοξενούμενων του κέντρου.
 • Η κατάρτιση ατομικού προγράμματος ιατρικής φροντίδας, στο οποίο σημειώνονται τα απαραίτητα εμβόλια που πρέπει να κάνει ο κάθε ανήλικος και ο χρόνος διενέργειας τους, καθώς και η φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένων απαιτείται να ακολουθήσει, ιδιαίτερα εάν πάσχει από χρόνιες ή σοβαρές παθήσεις.
 • Η παροχή πρώτων βοηθειών όταν απαιτείται.
 • Η παραπομπή των φιλοξενούμενων σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια μονάδα ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω της κατάστασης υγείας τους.
 • Η καταγραφή των ελλείψεων σε φαρμακευτικά σκευάσματα πρώτων βοηθειών ή απαραίτητων για την αγωγή ενός ανηλίκου, καθώς και σε αναλώσιμα υλικά πρώτων βοηθειών.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

 

Διερμηνέας (Φαρσί, Ούρντου & Σομαλί)

Απαραίτητα προσόντα

 • Επαγγελματική εμπειρία διερμηνείας μεταξύ, αφενός, Ελληνικών ή/και Αγγλικών και, αφετέρου, Φαρσί, Ούρντου , Αραβικά & Σομαλί
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Γνώση και εμπειρία διαπολιτισμικής μεσολάβησης.
 • Γνώση άλλων γλωσσών.
 • Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ οχήματος.
 • Εμπειρία ενασχόληση με το προσφυγικό
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

Καθήκοντα

 • Η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των φιλοξενούμενων του Κ.Φ.Α.Α. και της διεπιστημονικής ομάδας μέσω της διερμηνείας ή/και της μετάφρασης σε γλώσσα που κατανοεί ο κάθε ασυνόδευτος ανήλικος, προφορικά ή/και γραπτά.
 • Η διευκόλυνση της επικοινωνίας των ανηλίκων με δημόσιους οργανισμούς, υπηρεσίες και τοπικούς φορείς, με τους οποίους έρχονται σε επαφή.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

 

Διοικητικά Υπεύθυνος /Βοηθός Συντονιστή

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Επιθυμητή η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έτους συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών α)επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου η οποία είναι επιθυμητό να αποδεικνύεται με: 1) Πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ 2) Τίτλους σπουδών ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.
 • Εμπειρία στην διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Εμπειρία ενασχόλησης με παιδιά.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Καθήκοντα

 • Η διεκπεραίωση των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Κ.Φ.Α.Α.
 • Διεκπεραίωση κάθε διοικητικής φύσεως ενεργειών (διακίνηση αλληλογραφίας, τήρηση αρχείου, γραμματειακή υποστήριξη), υπό την καθοδήγηση του Συντονιστή.
 • Καταγραφή των νεοεισερχομένων φιλοξενούμενων στη Δομή και διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών εισαγωγής, διαμονής και αποχώρησης.
 • Τήρηση στοιχείων καταγραφής σε ατομικούς φακέλους των φιλοξενουμένων και αποστολή αντιγράφων ασφαλείας στην έδρα του Κοινωνικού ΕΚΑΒ.
 • Η ανανέωση των προμηθειών του Κ.Φ.Α.Α. σε αναλώσιμα και υλικά, η αποθήκευση και η καταγραφή αυτών.
 • Τήρηση του αρχείου της Δομής (αποφάσεων, προγραμμάτων λειτουργίας, εργασίας, δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης, σίτισης κα.).
 • Η φροντίδα για την ορθή απονομή της χρηματικής ενίσχυσης στους ωφελούμενους και η τήρηση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων  καταβολής του.
 • Κατάρτιση και υποβολή στον Συντονιστή μηνιαίων στατιστικών αναφορών για το σύνολο των δραστηριοτήτων της Δομής.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.
 • Κάθε άλλη συναφή εργασία που ανατίθεται από τον Συντονιστή της Δομής.

 

Μάγειρας

Απαραίτητα προσόντα

 • Τίτλος σπουδών Σχολής Μαγειρικής.
 • Επαγγελματική εμπειρία στη παρασκευή σίτισης ομάδων ατόμων.
 • Εμπειρία στην τήρηση και διαχείριση αποθέματος αποθήκης.
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Άδεια οδήγησης ΙΧ οχήματος.
 • Γνώση Αγγλικών.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.

Καθήκοντα

 • Παρασκευή των γευμάτων των φιλοξενούμενων της Δομής, υπό τις οδηγίες του διατροφολόγου. Αναφέρει στον Συντονιστή της Δομής.
 • Επιλογή αγοράς τροφίμων, σε συνεργασία με το Συντονιστή της Δομής.
 • Επίβλεψη της καθαριότητας των χώρων της κουζίνας, σε συνεργασία με τον υπάλληλο καθαριότητας.
 • Τήρηση των εγγράφων σχετικών με την αρμοδιότητά του, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Υπεύθυνο και τον Συντονιστή.
 • Οργάνωση και τακτοποίηση των χώρων αποθήκευσης τροφίμων, κουζίνας και γευμάτων. Καθαρισμό και τακτοποίηση των σκευών μαγειρικής και σίτισης.
 • Ενημέρωση και συνεργασία με τον Διατροφολόγο, τον Συντονιστή ή/και μέλη του επιστημονικού προσωπικού, για ζητήματα σίτισης που σχετίζονται με την αρμοδιότητά τους.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

 

Υπάλληλος Καθαριότητας (Αθήνα)

Απαραίτητα προσόντα

 • Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της καθαριότητας
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.

 Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία στην φροντίδα παιδιών ή άλλων ευάλωτων ομάδων.
 • Γνώση ξένης γλώσσας.

 Καθήκοντα

 • Διατήρηση των χώρων της Δομής (εσωτερικούς και εξωτερικούς) σε ικανοποιητική καθαριότητα και τάξη. Αναφέρει στο Συντονιστή της Δομής.
 • Τοποθέτηση των κάδων και σάκων απορριμμάτων στα ενδεδειγμένα σημεία της δομής, συμπεριλαμβανομένους τους κοιτώνες, τους χώρους υγιεινής, την τραπεζαρία και τους εξωτερικούς χώρους.
 • Συλλογή των απορριμμάτων και τοποθέτησή τους στους ειδικούς κάδους του Δήμου.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ. 
FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image