Προκήρυξη θέσεων εργασίας για το πρόγραμμα «Καλλίστη και Νεφέλη»

 

Προκήρυξη θέσεων εργασίας για το πρόγραμμα «Καλλίστη και Νεφέλη»
(με τη στήριξη του Μηχανισμού Έκτακτης Βοήθειας Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης)

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ -Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας - στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 3" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001688, του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 2" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001687, του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Καλλίστη 1", με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001686, του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Νεφέλη 1", με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001684, του έργου "λειτουργία του ΚΦΑΑ - Νεφέλη 2", με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001685 και του Έργου "λειτουργία ΚΦΑΑ - Νεφέλη 3", με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001683 που αφορά την λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  Αρρένων 12-18 ετών,  αναζητά συνεργάτες για την στελέχωση της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αττική, στη Λάρισα και Κοζάνη με τις εξής ειδικότητες: 1) Εκπαιδευτικός, 2) Ψυχολόγος, 3) Κοινωνικός Λειτουργός, 4) Φροντιστής - Υπεύθυνος Καθημερινής Φροντίδας, 5) Νοσηλευτής 6) Διερμηνέας (Φαρσί, Ούρντου, Αραβικά & Σομαλί ),7) Βοηθός Λογιστή (Αθήνα) και 8) Διοικητικά Υπεύθυνος/Βοηθός Συντονιστή(Κοζάνη). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ελλάδας-Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης - ΤΑΜΕ στο πλαίσιο της Δράσης "1.19-Επιχροήγηση φορέων για τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ)".

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικά και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την  11η Αυγούστου  2023.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 72 55 363 (υπεύθυνη Φαίη Αποστόλου).

 • Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, τα οποία κρίνει απαραίτητα.

Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.

 

Εκπαιδευτικός

Απαραίτητα προσόντα

 • Τίτλος σπουδών που αντιστοιχεί σε Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων  που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και την ηλικία των ανηλίκων ωφελουμένων (12-18 ετών).
 • Επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία εκπαιδευτικού τουλάχιστον ενός έτους σε συναφές αντικείμενο.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής  ή γαλλικής γλώσσας (Β1/Β2) .
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών α)επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (επιθυμητή η πιστοποίηση) .

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Ειδική γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Εμπειρία στην μαθησιακή παράλληλη στήριξη παιδιών γυμνασίου και λυκείου.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Καθήκοντα

 • Η αναγνώριση του μαθησιακού επιπέδου κάθε φιλοξενούμενου ανηλίκου και η κατάρτιση του σχετικού ατομικού εκπαιδευτικού σχεδίου, το οποίο αποτελεί μέρος του Α.Σ.Δ.
 • Η παρακολούθηση της φοίτησης των ανηλίκων στην τυπική εκπαίδευση
 • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενισχυτικής διδασκαλίας, δίνοντας προτεραιότητα στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
 • Η μέριμνα για την ένταξη των ανηλίκων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ανηλίκων.
 • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

 

Ψυχολόγος 

Απαραίτητα προσόντα

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου ΠΕ Ψυχολογίας .
 • Επαγγελματική εμπειρία ψυχολόγου τουλάχιστον δύο ετών.
 • Εμπειρία ψυχολόγου στο πλαίσιο δράσης για πρόσφυγες ή μετανάστες, ή/και παιδικής προστασίας, ή/και φροντίδας ευάλωτων ομάδων.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (Β1/Β2) .
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (α)επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (επιθυμητή η πιστοποίηση)

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Καθήκοντα

 • Η αξιολόγηση της ψυχικής υγείας των ωφελούμενων και η σύνταξη ψυχολογικής εκτίμησης.
 • Η οργάνωση και συμμετοχή σε ομαδικές και ατομικές συνεδρίες για την ψυχολογική υποστήριξη και ανάπτυξη δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων.
 • Η συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ανηλίκων.
 • Η ψυχοκοινωνική πλαισίωση των ανηλίκων σε συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό ή άλλο μέλος της διεπιστημονικής ομάδας ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
 • Η παραπομπή των φιλοξενούμενων σε δομές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο βάσει της κατάστασης της ψυχικής υγείας τους.
 • Η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του προσώπου αναφοράς.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

 

Κοινωνικός Λειτουργός

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕ ή ΠΕ κοινωνικής εργασίας.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (Β1/Β2) .
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή/και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών α)επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου (επιθυμητή η πιστοποίηση)
 • Επιθυμητή η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έτους συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.
 • Ειδική γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

Καθήκοντα

 • Η λήψη κοινωνικού ιστορικού του ανηλίκου.
 • Η αξιοποίηση προς όφελος των ανηλίκων οποιασδήποτε υπηρεσίας, ή κοινωνικού προγράμματος, ή προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που διατίθεται από την τοπική κοινωνία ή δημόσιους φορείς.
 • Η οργάνωση ομαδικών και ατομικών συνεδριών για την κοινωνική υποστήριξη των φιλοξενούμενων, την επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά την διάρκεια της φιλοξενίας, την ικανοποίηση αιτημάτων τους, ή την κάλυψη αναγκών τους.
 • Η ανάπτυξη του κοινωνικού δικτύου των ανηλίκων, ιδίως μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών και λειτουργικών σχέσεων με την τοπική κοινωνία (συμμετοχή σε αθλητικούς συλλόγους ή εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης).
 • Η υποστήριξη της συνεχούς ανάπτυξής των ικανοτήτων του κάθε ανηλίκου με στόχο τη σταδιακή αυτονόμηση του και την μετέπειτα ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση.
 • Η συμπλήρωση και ανάρτηση στη διαδικτυακή πύλη www.anynet.gr του Α.Σ.Ο.Α. του ανηλίκου.
 • Η υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του προσώπου αναφοράς.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

 

Φροντιστής – Υπεύθυνος  καθημερινής φροντίδας

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

 Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης ΙΧ οχήματος.
 • Εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων ή/και με πρόσφυγες/μετανάστες.
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

Καθήκοντα

 • Η υποστήριξη των καθημερινών λειτουργιών του κέντρου, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του συντονιστή, του αναπληρωτή συντονιστή και του επιστημονικά υπεύθυνου.
 • Η μέριμνα για την υλοποίηση του ατομικού ημερήσιου προγράμματος των φιλοξενούμενων σε συνεργασία με τον κοινωνικό λειτουργό.
 • Η ενίσχυση και η υποστήριξη των φιλοξενούμενων στην καθημερινή τήρηση των κανόνων προσωπικής υγιεινής, καθαριότητας και οικιακής οικονομίας.
 • Η ενημέρωση του συντονιστή για την επάρκεια όλων των απαραίτητων υλικών (ειδών προσωπικής υγιεινής, ρουχισμού, υπόδησης, ιματισμού, γραφικής ύλης) και η φροντίδα για την έγκαιρη αναπλήρωση, παραλαβή, φύλαξη και συντήρηση τους.
 • Η επιτήρηση και ανατροπή κάθε μορφής καταστροφής του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και του κτιρίου του Κ.Φ.Α.Α., εκπαιδεύοντας συγχρόνως τους ανηλίκους στο σεβασμό και τη λειτουργική τους χρήση.
 • Η τήρηση του βιβλίου εισόδου – εξόδου των ανηλίκων και των επισκεπτών του κέντρου.
 • Η αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης κρίσης και επείγοντος περιστατικού και η έγκαιρη ειδοποίηση του επιστημονικού προσωπικού της βάρδιας, ή του προσωπικού που είναι σε επιφυλακή.
 • Η επικοινωνία και η ενημέρωση των τοπικών αρχών σε περίπτωση που εξωτερικές ή εσωτερικές καταστάσεις ενδέχεται να απειλήσουν την ασφάλεια των ανηλίκων και του προσωπικού.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.
 • Εκτέλεση σχετικών καθηκόντων που του ανατίθενται από τον Συντονιστή Δομής.

 

Νοσηλευτής

Απαραίτητα προσόντα /Τυπικά προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτικής
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β1/Β2)
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή/και βεβαίωση εγγραφής στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο.
 • Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα (επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου).Επιθυμητή η πιστοποίηση.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Πιστοποίηση γνώσεων Η/Υ
 • Τουλάχιστον ένα έτος συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

Καθήκοντα :

 • Η λήψη ιατρικού ιστορικού και η ενημέρωση των ατομικών ιατρικών φακέλων των φιλοξενούμενων του κέντρου.
 • Η κατάρτιση ατομικού προγράμματος ιατρικής φροντίδας, στο οποίο σημειώνονται τα απαραίτητα εμβόλια που πρέπει να κάνει ο κάθε ανήλικος και ο χρόνος διενέργειας τους, καθώς και η φαρμακευτική αγωγή που ενδεχομένων απαιτείται να ακολουθήσει, ιδιαίτερα εάν πάσχει από χρόνιες ή σοβαρές παθήσεις.
 • Η παροχή πρώτων βοηθειών όταν απαιτείται.
 • Η παραπομπή των φιλοξενούμενων σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια μονάδα ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω της κατάστασης υγείας τους.
 • Η καταγραφή των ελλείψεων σε φαρμακευτικά σκευάσματα πρώτων βοηθειών ή απαραίτητων για την αγωγή ενός ανηλίκου, καθώς και σε αναλώσιμα υλικά πρώτων βοηθειών.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

 

Διερμηνέας (Φαρσί, Ούρντου, Αραβικά & Σομαλί)

Απαραίτητα προσόντα

 • Επαγγελματική εμπειρία διερμηνείας μεταξύ, αφενός, Ελληνικών ή/και Αγγλικών και, αφετέρου, Φαρσί, Ούρντου , Αραβικά & Σομαλί
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Γνώση και εμπειρία διαπολιτισμικής μεσολάβησης.
 • Γνώση άλλων γλωσσών.
 • Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ οχήματος.
 • Εμπειρία ενασχόληση με το προσφυγικό
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

Καθήκοντα

 • Η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των φιλοξενούμενων του Κ.Φ.Α.Α. και της διεπιστημονικής ομάδας μέσω της διερμηνείας ή/και της μετάφρασης σε γλώσσα που κατανοεί ο κάθε ασυνόδευτος ανήλικος, προφορικά ή/και γραπτά.
 • Η διευκόλυνση της επικοινωνίας των ανηλίκων με δημόσιους οργανισμούς, υπηρεσίες και τοπικούς φορείς, με τους οποίους έρχονται σε επαφή.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.

 

Βοηθός Λογιστή

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Απόφοιτος σχολής (ΑΕΙ/ΤΕΙ) λογιστικής-οικονομικής κατεύθυνσης
 • Eργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνια σε οργανωμένο λογιστήριο
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση λογιστικού σχεδίου
 • Πολύ καλή γνώση στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων
 • Εμπειρία στην συμφωνία πελατών, προμηθευτών και τραπεζών
 • Ευχέρεια χρήσης λογιστικών προγραμμάτων
 • Καλή γνώση MS Office
 • Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα ομαδικότητας και συνεργασίας

 Συνεκτιμώμενα Προσόντα

 • Γνώση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 • Συμμετοχή σε σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

Καθήκοντα

 • Συμφωνία τιμολογίων και εντοπισμός αποκλίσεων
 • Προετοιμασία τραπεζικών καταθέσεων
 • Καταχώριση οικονομικών συναλλαγών σε εσωτερικές βάσεις δεδομένων
 • Τήρηση ψηφιακών και συμβατικών οικονομικών αρχείων
 • Διεκπεραίωση εργασιών που σχετίζονται με Δ.Ο.Υ, Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες
 • Συμμετοχή σε τριμηνιαίους και ετήσιους ελέγχου

 

Διοικητικά Υπεύθυνος /Βοηθός Συντονιστή

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Επιθυμητή η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έτους συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών α)επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου η οποία είναι επιθυμητό να αποδεικνύεται με: 1) Πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ 2) Τίτλους σπουδών ειδικότητας Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. 

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο.
 • Εμπειρία στην διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.
 • Εμπειρία ενασχόλησης με παιδιά.
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας. 

Καθήκοντα

 • Η διεκπεραίωση των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Κ.Φ.Α.Α.
 • Διεκπεραίωση κάθε διοικητικής φύσεως ενεργειών (διακίνηση αλληλογραφίας, τήρηση αρχείου, γραμματειακή υποστήριξη), υπό την καθοδήγηση του Συντονιστή.
 • Καταγραφή των νεοεισερχομένων φιλοξενούμενων στη Δομή και διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών εισαγωγής, διαμονής και αποχώρησης.
 • Τήρηση στοιχείων καταγραφής σε ατομικούς φακέλους των φιλοξενουμένων και αποστολή αντιγράφων ασφαλείας στην έδρα του Κοινωνικού ΕΚΑΒ.
 • Η ανανέωση των προμηθειών του Κ.Φ.Α.Α. σε αναλώσιμα και υλικά, η αποθήκευση και η καταγραφή αυτών.
 • Τήρηση του αρχείου της Δομής (αποφάσεων, προγραμμάτων λειτουργίας, εργασίας, δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης, σίτισης κα.).

 

Η φροντίδα για την ορθή απονομή της χρηματικής ενίσχυσης στους ωφελούμενους και η τήρηση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων  καταβολής του.

 • Κατάρτιση και υποβολή στον Συντονιστή μηνιαίων στατιστικών αναφορών για το σύνολο των δραστηριοτήτων της Δομής.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ.
 • Κάθε άλλη συναφή εργασία που ανατίθεται από τον Συντονιστή της Δομής.

 

 

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image