Προκήρυξη θέσεων εργασίας για το πρόγραμμα «Καλλίστη και Νεφέλη»

 

Προκήρυξη θέσεων εργασίας για το πρόγραμμα «Καλλίστη και Νεφέλη»
(με τη στήριξη του Μηχανισμού Έκτακτης Βοήθειας Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης)

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ -Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας - στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικού ΕΚΑΒ για τη συνέχιση της λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12 έως 18 ετών – Νεφέλη & Καλλίστη» και κωδικό ΟΠΣ 5165752, η οποία χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και αφορά στη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αρρένων 12-18 ετών, αναζητά συνεργάτες για την στελέχωση της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με τις εξής ειδικότητες: 1) Νοσηλευτής (Αθήνα, Λάρισα και Κοζάνη) 2) Διοικητικός υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης (Αθήνα) και 3) Υπεύθυνος Ανάπτυξης Προγραμμάτων (Αθήνα)

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικά και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την 10η Ιουνίου 2023.

 • Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, τα οποία κρίνει απαραίτητα.

Τα βιογραφικά και τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και κάθε υποψήφιος διατηρεί δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης.

 

Νοσηλευτής

Απαραίτητα προσόντα /Τυπικά προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β1/Β2)
 • Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα (επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου)
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαμεσολάβησης και ομαδικής λειτουργίας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Πιστοποίηση γνώσεων Η/Υ
 • Τουλάχιστον ένα έτος συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης.

Καθήκοντα :

 • Η λήψη ιατρικού ιστορικού και η ενημέρωση των ατομικών ιατρικών φακέλων των φιλοξενούμενων της Δομής
 • Η κατάρτιση ατομικού προγράμματος ιατρικής φροντίδας, στο οποίο σημειώνονται τα απαραίτητα εμβόλια, η φαρμακευτική αγωγή κοκ
 • Η παροχή πρώτων βοηθειών όταν απαιτείται
 • Η παραπομπή των φιλοξενουμένων σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια μονάδα ιατρικής περίθαλψης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω της κατάστασης της υγείας τους.

Η καταγραφή των ελλείψεων σε φαρμακευτικά σκευάσματα πρώτων βοηθειών ή απαραίτητων για την αγωγή ενός ανηλίκου, καθώς και σε αναλώσιμα υλικά πρώτων βοηθειών.

 

Διοικητικός υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης 

Απαραίτητα προσόντα

 • Τίτλος σπουδών ή/και κατάρτισης ή/και διπλώματα συναφή με το αντικείμενο απασχόλησης.
 • Συναφή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 2 ετών.
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και ευχέρεια στη χρήση κάθε ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • Γνώση τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης.
 • Καλή γνώση αγγλικών.

Καθήκοντα & περιγραφή θέσης (έδρα της οργάνωσης)

 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Διαχείριση εγγράφων και διακίνηση της αλληλογραφίας.
 • Διαχείριση εσωτερικών και εξωτερικών συναντήσεων και επαφών.
 • Διερεύνηση και τεκμηρίωση θεμάτων μέσω ηλεκτρονικής ή άλλης αναζήτησης.
 • Επιμέλεια της διαχείρισης υλικοτεχνικού εξοπλισμού της έδρας.
 • Απογραφή-καταγραφή των ειδών και προμηθειών.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Κάθε άλλη συναφή εργασία που ανατίθεται από τη Διοίκηση.

Συνεκτιμώμενη εμπειρία

 • Εμπειρία εθελοντικής δράσης.
 • Επαγγελματική εμπειρία με ανθρωπιστικές ή κοινωνικές οργανώσεις.
 • Επαγγελματική και βιωματική εμπειρία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον.
 • Εμπειρία με ευάλωτες ομάδες (παιδιά, ασθενείς, άτομα με αναπηρία κλπ.).

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Γνώση άλλων ξένων γλωσσών.
 • Άδεια οδήγησης.

Προσωπικά ειδικά χαρακτηριστικά

 • Οργανωτικότητα.
 • Ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών.
 • Ενεργή προορατικότητα («proactive»).
 • Στοχοπροσήλωση.
 • Ικανότητα αντιμετώπισης απροόπτων.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης.
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαμεσολάβησης.
 • Ευαισθησία και διάθεση εμπλοκής στο ανθρωπιστικό εγχείρημα.
 • Εξελιξιμότητα (ικανότητα να εξελίσσεται).

 

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Ανθρωπιστικών/Πολιτικών/Κοινωνικών Επιστημών ή σχετικού τομέα.
 • Εμπειρία ως Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (αξιολόγηση προσκλήσεων, υποβολή προτάσεων, παρακολούθηση υλοποίησης κλπ.).
 • Συναφή πολυετή προϋπηρεσία σε ανάλογες Διοικητικές θέσεις στη Διαχείριση και υλοποίηση έργων/προγραμμάτων.
 • Γνώση των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών φορέων και εμπειρία στη συνεργασία με αυτούς.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο.
 • Γνώση χρήσης υπολογιστή (Word, Excel, PowerPoint, Google Suite).

Προσωπικά ειδικά χαρακτηριστικά

 • Δημιουργική ικανότητα πρωτοβουλιών, προτάσεων και δεξιότητα στην εφαρμογή των δράσεων.
 • Διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και επίλυσης προβλημάτων.

Συνεκτιμώμενα προσόντα

 • Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικός τίτλος στο επίμαχο αντικείμενο.
 • Εξοικείωση με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής ή/και διεθνών σχέσεων.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε Ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
 • Εμπειρία με ανθρωπιστικές, κοινωνικές οργανώσεις και εθελοντική δράση.
 • Πρόσθετη ξένη γλώσσα.

Καθήκοντα

 • Αναζήτηση και αξιολόγηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εμπίπτουν στον στρατηγικό σχεδιασμό της Οργάνωσης.
 • Διαχείριση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα έχουν αξιολογηθεί και υιοθετηθεί, από την επινόησή τους μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
 • Επεξεργασία και συγγραφή προτάσεων προς χρηματοδότηση.
 • Συντονισμός, διαχείριση και εποπτεία της πορείας των έργων/προγραμμάτων.
 • Παρακολούθηση της εφαρμογής και της αποδοτικότητας των εργαλείων αξιολόγησης.
 • Ανάπτυξης συνεργειών με άλλους φορείς για την υποβολή προτάσεων και την διεξαγωγή δράσεων.
 • Ανάπτυξη και διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με κυβερνητικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς και άλλους εταίρους.
FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image