Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ), σωματείο-ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με σκοπό τη καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού υπό κάθε μορφή με την οποία εμφανίζεται στις σύγχρονες κοινωνίες, δυνάμει συμβάσεως με την αστική εταιρεία «ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» που συμμετέχει στο πρόγραμμα «PROSVASIS», που χρηματοδοτείται από το DG ECHO μέσω της «ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (UNHCR )» (agreement symbol GRC/01/2017/00000000102/000), ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «THETIS», που αποτελεί μέρος του έργου «PROSVASIS» και στοχεύει μεταξύ άλλων στην ανεύρεση νέων και στην ενίσχυση ήδη υπαρχόντων λύσεων για την αποτελεσματική πρόσβαση Προσφύγων με αναπηρίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στο σύστημα πρόνοιας.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image