Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση εκτέλεση μικρής έκτασης εργασιών επισκευής και ανακαίνισης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» στη Νεράιδα Κοζάνης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.800 € χωρίς ΦΠΑ και 5.952 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη».

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση εκτέλεση μικρής έκτασης ξυλουργικών εργασιών στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» στη Νεράιδα Κοζάνης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.930 € χωρίς ΦΠΑ και 3.633,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη».

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική και στη Κοζάνη, με Α.Π. 675, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη».

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση ενοικίαση δύο 9θέσιων οχημάτων (CPV 6018200-7) για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των παιδιών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αττική και στη Κοζάνη, για το χρονικό διάστημα από Αύγουστο έως Δεκέμβριο 2021, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.250 € χωρίς ΦΠΑ και 8.990 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχή νομικών υπηρεσιών (CPV 79100000-5) για την κάλυψη των νομικών αναγκών των φιλοξενούμενων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική (Πειραιάς), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.949,11 € χωρίς ΦΠΑ και 6.136,90 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με Α. Π. 664 AA, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση εκτέλεση μικρής έκτασης εργασιών επισκευής στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη 3 στην Κορησό Καστοριάς, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.300 € χωρίς ΦΠΑ και 7.812 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image