Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας- ενοικίασης ενός 9θέσιου αυτοκινήτου αυτοκινήτου (CPV 6018200-7) για την κάλυψη των αυξανόμενων καθημερινών αναγκών πολλαπλών μετακινήσεων των φιλοξενούμενων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» που λειτουργεί στην Κορησό Καστοριάς, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 11.400,00€ χωρίς ΦΠΑ και 14.136,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας- ενοικίασης ενός 9θέσιου αυτοκινήτου και ενός 5θέσιου αυτοκινήτου (CPV 6018200-7) για την κάλυψη των αυξανόμενων καθημερινών αναγκών πολλαπλών μετακινήσεων των φιλοξενούμενων στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1» και «Νεφέλη 2» που λειτουργούν στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και στην Πεντέλη, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 18.600,00€ χωρίς ΦΠΑ και 23.064,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ «ΝΕΦΕΛΗ 3» ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.500 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 3.629 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΝΕΦΕΛΗ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5041880.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών γενικής και ειδικής καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΝΕΦΕΛΗ 2», που λειτουργεί η αναθέτουσα Αρχή στην Πεντέλη Αττικής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.050€ με ΦΠΑ και 13.750€ χωρίς ΦΠΑ ( CPV 90911200-8).

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών γενικής και ειδικής καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΝΕΦΕΛΗ 1», που λειτουργεί η αναθέτουσα Αρχή στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.778 με ΦΠΑ και 15.950 € χωρίς ΦΠΑ ( CPV 90911200-8).

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχή ελεύθερων υπηρεσιών Οικονομικού Συμβούλου-Λογιστή (CPV 79211000-6) με Α.Π 137 ΑΑ για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος Νεφέλη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.800 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 20.000 χωρίς ΦΠΑ.

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image