Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου (CPV 79100000-5) με  Α.Π 381ΑΑ για την κάλυψη των νομικών αναγκών των φιλοξενούμενων της Δομής Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.600 χωρίς ΦΠΑ και 1.984 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων ειδών καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής με Α.Π. 372 ΑΑ, για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Νεφέλη 1, 2 & 3 που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική και στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.231,08 € χωρίς ΦΠΑ και 5.246,54 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας άρτου με Α.Π. 365 ΑΑ, για τις Δομές Φιλοξενίας Νεφέλη 1, 2 & 3 που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική και στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.173,99 € χωρίς ΦΠΑ και 5.846,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων ειδών καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής με Α.Π. 360 ΑΑ, για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Νεφέλη 1, 2 & 3 που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική και στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.980,62 € χωρίς ΦΠΑ και 4.935,97 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΝΕΦΕΛΗ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5041880

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη, βελτίωση και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 (CPV 85312320-8) του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, προσυπολογιζόμενης δαπάνης 2.000 € χωρίς ΦΠΑ και 2.480 € με ΦΠΑ, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880.

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image