Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας τοπικών θερμαντικών μονάδων (CPV 005914033) και τοποθέτηση αυτών (CPV 005914187), με Α.Π.113 ΑΑ για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1» που λειτουργεί στoν Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880 προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 11.718€ με ΦΠΑ.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ Α.Π.:115ΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ CPV: 45259000-7, ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΝΕΦΕΛΗ 2, ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.680€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 14.483,20 € ΜΕ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΔΙΚΟ MIS 5041880.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθεια ειδών ιματισμού (CPV 39516120-9, 39512500-9, 39512100-5, 39512000-4, 39514000-8 & 18444000-3) με Α.Π.110 AA, για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» και «Νεφέλη 3», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 24.090 € με ΦΠΑ και 19.428 χωρίς ΦΠΑ.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ  (CPV 18000000, 18813200, 39295200) με Α.Π. 109 AA, για την κάλυψη των αναγκών των φιλοξενούμενων στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 16.290€ με Φ.Π.Α. και 13.137,20 χωρίς ΦΠΑ

 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤOΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ KOΡΗΣΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΝΕΦΕΛΗ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5041880

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης (CPV 09135100-5), με Α.Π. 99 ΑΑ, για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 4.030 € με ΦΠΑ.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image