Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια οικιακών σκευών με Α.Π. 425 ΑΑ, για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη 1 και Νεφέλη 2, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 2.025,10 € χωρίς ΦΠΑ και 2.511,13 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ένδυσης (CPV 188000000-9, 188934000-5) με Α.Π. 422 AA, για την κάλυψη των αναγκών ένδυσης των φιλοξενούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη 1, 2 & 3, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 2.416,19 € χωρίς ΦΠΑ και 2.996,07 € με Φ.Π.Α.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχή ιατρικών υπηρεσιών (CPV 85121000-3) για την ιατρική επίβλεψη των φιλοξενούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική και τη Καστοριά και την διαχείριση προστασίας των Δομών κατά της νόσου Covid-19, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.200 €, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση εκτέλεση εργασιών χρωματισμού και υαλοτεχνικών εργασιών (CPV 45440000-3) στο κτίριο όπου στεγάζεται η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.900 € χωρίς ΦΠΑ και 4.836 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή (CPV 79212100-4), για την οικονομική χρήση ετών 2018 και 2019, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.500 χωρίς ΦΠΑ και 5.580 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την απρόσκοπτη υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880 και για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής διαφάνειας και ορθής διαχείρισης των κονδυλίων.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συγγραφής, επιμέλειας κειμένων και γραφιστικού-εικαστικού σχεδιασμού ενημερωτικού υλικού για τις ανάγκες προβολής και δημοσιότητας του Προγράμματος Νεφέλη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.993χωρίς ΦΠΑ και 6.191,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV 39294100-0), στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880.

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image