Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών για τις Δομές Φιλοξενίας ασυνόδευτων Ανηλίκων στoν Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής και στην Πεντέλη Αττικής, με Α.Π. 129 AA, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.641,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV 42341000-8 και 39710000-2) και 5.356 χωρίς ΦΠΑ.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση Προμήθειας, μεταφοράς, εγκατάστασης σε λειτουργία και συντήρησης οικιακού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με Α.Π. 127 ΑΑ για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων - Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθεια οικιακών σκευών με Α.Π. 122 AA, για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1» ,«Νεφέλη 2» και «Νεφέλη 3», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 7.525,46€ με ΦΠΑ και 6.608,92€ χωρίς ΦΠΑ.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας επίπλων
με ΑΠ 116/2ΑΑ, για την κάλυψη αναγκών στην Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στoν Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με κωδικό ΟΠΣ 5041880

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας τοπικών θερμαντικών μονάδων (CPV 005914033) και τοποθέτηση αυτών (CPV 005914187), με Α.Π.113 ΑΑ για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1» που λειτουργεί στoν Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880 προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 11.718€ με ΦΠΑ.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ Α.Π.:115ΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ CPV: 45259000-7, ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΝΕΦΕΛΗ 2, ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.680€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 14.483,20 € ΜΕ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΔΙΚΟ MIS 5041880.

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image