Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων προϊόντων καθαρισμού και συντήρησης με Α. Π. 176 ΑΑ, για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας στην Αττική, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.030 € με ΦΠΑ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«Προμήθεια Πρώτων Υλών και Ειδών Σίτισης για την κάλυψη αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αττική και την Καστοριά», στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορηγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με κωδικό MIS/ΟΠΣ 5041880

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας- ενοικίασης ενός 9θέσιου αυτοκινήτου αυτοκινήτου (CPV 6018200-7) για την κάλυψη των αυξανόμενων καθημερινών αναγκών πολλαπλών μετακινήσεων των φιλοξενούμενων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» που λειτουργεί στην Κορησό Καστοριάς, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 11.400,00€ χωρίς ΦΠΑ και 14.136,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας- ενοικίασης ενός 9θέσιου αυτοκινήτου και ενός 5θέσιου αυτοκινήτου (CPV 6018200-7) για την κάλυψη των αυξανόμενων καθημερινών αναγκών πολλαπλών μετακινήσεων των φιλοξενούμενων στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1» και «Νεφέλη 2» που λειτουργούν στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και στην Πεντέλη, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 18.600,00€ χωρίς ΦΠΑ και 23.064,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ «ΝΕΦΕΛΗ 3» ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.500 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ 3.629 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΝΕΦΕΛΗ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5041880.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών γενικής και ειδικής καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΝΕΦΕΛΗ 2», που λειτουργεί η αναθέτουσα Αρχή στην Πεντέλη Αττικής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 17.050€ με ΦΠΑ και 13.750€ χωρίς ΦΠΑ ( CPV 90911200-8).

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image