Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας (CPV 71317200-5), για τις ανάγκες του Προγράμματος Νεφέλη, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.920 € χωρίς ΦΠΑ και 2.380,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, με Α. Π. 462 ΑΑ, για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.120,97 € χωρίς ΦΠΑ και 3.870 € με ΦΠΑ.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, με Α. Π. 459 ΑΑ, για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.970 € χωρίς ΦΠΑ και 3.682,80 € με ΦΠΑ.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου (CPV 79100000-5) για τη Δομή Φιλοξενίας «Νεφέλη 2» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, με Α.Π 457 ΑΑ για την κάλυψη των νομικών αναγκών των φιλοξενούμενων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 2» στην Αττική, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.392,94€ χωρίς ΦΠΑ και 5.447,25 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου (CPV 79100000-5) με Α.Π 446 ΑΑ για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος Νεφέλη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 52,58 € ημερησίως χωρίς ΦΠΑ και 65,20 € ημερησίως συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και με μέγιστη συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για όλη τη διάρκεια της σύμβασης το ποσό των 10.095,48 χωρίς ΦΠΑ και 12.518,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχή ελεύθερων υπηρεσιών οικονομικού συμβούλου Λογιστή (CPV 79211000-6) με Α.Π 445 ΑΑ για την κάλυψη των λογιστικών αναγκών του Προγράμματος Νεφέλη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 54,84 € ημερησίως χωρίς ΦΠΑ και 68 € ημερησίως συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image