Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης με Α. Π. 196ΑΑ, για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.030 € με ΦΠΑ.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου (CPV 79100000-5) με Α.Π 194ΑΑ για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος Νεφέλη στην Αττική προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.100 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 9.758,06€ χωρίς ΦΠΑ και στην Κορησό Καστοριάς προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.650€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 6.169,35€ χωρίς ΦΠΑ.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών προσωπικής υγιεινής (CPV 33700000) με Α.Π. 188 AA, για την κάλυψη των αναγκών των φιλοξενούμενων στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1» και «Νεφέλη 2», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 2.020€ χωρίς ΦΠΑ και 2.504,80 με ΦΠΑ

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών αναλωσίμων γραφείου με Α.Π. 186 ΑΑ, για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας στην Αττική και στην Καστοριά, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.499,84 € με ΦΠΑ και 2.016 € χωρίς ΦΠΑ

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας (CPV 85121000-3) με Α.Π 184 ΑΑ για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων στο Πρόγραμμα Νεφέλη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.596 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 2.900 € χωρίς ΦΠΑ

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών υπόδησης και λοιπών αξεσουάρ (CPV 18813200, 18800000, 39295200) με Α.Π. 182 AA, για την κάλυψη των αναγκών των φιλοξενούμενων στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 2.843,32 € με Φ.Π.Α. και 2.293 χωρίς ΦΠΑ

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image