Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας για τα στα 5 εποπτευόμενα διαμερίσματα που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, με Α.Π 498 ΑΑ, στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικού ΕΚΑΒ για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω – ΙΑΣΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ MIS 5075849.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού στα 5 εποπτευόμενα διαμερίσματα στα οποία διαμένουν ανήλικοι πρόσφυγες, με Α.Π 496 ΑΑ, στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικού ΕΚΑΒ για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω – ΙΑΣΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ MIS 5075849.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια Test ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του Covid-19 (CPV 33696200-7) για τα φιλοξενούμενα παιδιά και τους εργαζομένους των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αττική και στην Κορησό Καστοριάς, με Α.Π. 494 AA, προϋπολογιζόμενης δαπάνης στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1» & «Νεφέλη 2» στην Αττική και «Νεφέλη 3» στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.859,98 € χωρίς ΦΠΑ και 4.678,39 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (CPV 85312320-8) και υποστήριξης της λειτουργίας του «Κοινωνικού Ελληνικού Κλιμακίου Άμεσης Βοήθειας» (Κοινωνικού ΕΚΑΒ) και των Δομών Φιλοξενίας στην Αττική και στη Καστοριά, με Α.Π 472 ΑΑ, στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαρισμού για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1» & «Νεφέλη 2» στην Αττική και «Νεφέλη 3» στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.491,10 € χωρίς ΦΠΑ και 3.022,10 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image