Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική και στη Καστοριά, με Α.Π 526 ΑΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (CPV 72611000-6) για την κάλυψη των αναγκών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού, λογισμικού και δικτύων και υποστήριξης των χρηστών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη 1, 2 & 3 και του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.542,85 € χωρίς ΦΠΑ και 1.913,13 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με Α.Π 523 ΑΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση σε λειτουργία και συντήρηση οικιακού ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική και στη Καστοριά, με Α.Π 509 ΑΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια πρώτων υλών σίτισης για τα 5 εποπτευόμενα διαμερίσματα που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, με Α.Π 508 ΑΑ, στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικού ΕΚΑΒ για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω – ΙΑΣΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ MIS 5075849.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια ειδών ιματισμού για τα 5 εποπτευόμενα διαμερίσματα που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, με Α.Π 507 ΑΑ, στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικού ΕΚΑΒ για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω – ΙΑΣΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ MIS 5075849.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και συντήρηση σε λειτουργία οικιακού ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα 5 εποπτευόμενα διαμερίσματα που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, με Α.Π 506 ΑΑ, στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικού ΕΚΑΒ για τη Λειτουργία Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω – ΙΑΣΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ MIS 5075849.

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image