Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ Α.Π.: 215ΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ CPV: 45330000-9 ΚΑΙ 43328000-8, ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΝΕΦΕΛΗ 3, ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.520€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 3.124,80 € ΜΕ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΔΙΚΟ MIS 5041880.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και υποστήριξης της λειτουργίας του «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ) και των Δομών Φιλοξενίας στην Αττική και στην Καστοριά με Α.Π. 213 ΑΑ, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων - Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πληροφοριακού συστήματος καταγραφής ωφελούμενων και υποστήριξης της λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας στην Αττική και στην Καστοριά με Α.Π.208 ΑΑ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.000 € χωρίς ΦΠΑ και 6.200€ με ΦΠΑ.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ενοικίασης δύο 9θέσιων οχημάτων (CPV 6018200-7) για τις ανάγκες μεταφοράς των παιδιών στην Υπηρεσία Ασύλου, στο σχολείο και σε άλλες δραστηριότητες καθώς και σε νοσοκομεία στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» και «Νεφέλη 3» που λειτουργούν στην Αττική και στην Κορησό Καστοριάς, για χρονικό διάστημα 11 και 8 μηνών αντίστοιχα, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 13.775€ χωρίς ΦΠΑ και 17.081€ με ΦΠΑ.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού υπνοδωματίων (CPV 39151300-8) με Α. Π. 206 ΑΑ, για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.732,40 € με ΦΠΑ.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής με Α.Π. 198 ΑΑ, για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.800 € με ΦΠΑ.

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image