Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχή νομικών υπηρεσιών (CPV 79100000-5) για την κάλυψη των νομικών αναγκών των φιλοξενούμενων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 2» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.511,22 € χωρίς ΦΠΑ και 5.593,91 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με Α. Π. 606 AA, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1» και «Νεφέλη 2» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, με Α. Π. 597 AA, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.000 € χωρίς ΦΠΑ και 14.880 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, με Α. Π. 588 ΑΑ, για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.556,46 € χωρίς ΦΠΑ και 4.410 € με ΦΠΑ.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού στα 5 εποπτευόμενα διαμερίσματα στα οποία διαμένουν ανήλικοι πρόσφυγες, με Α.Π 584 ΑΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικού ΕΚΑΒ για τη Λειτουργία μιας Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω – ΦΟΙΒΟΣ» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076701.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια ειδών ιματισμού για τα 5 εποπτευόμενα διαμερίσματα που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, με Α.Π 582 ΑΑ, στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικού ΕΚΑΒ για τη Λειτουργία μιας Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω – ΦΟΙΒΟΣ» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5076701.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ένδυσης και υπόδησης με Α.Π. 572 AA, για την κάλυψη των αναγκών ένδυσης και υπόδησης των φιλοξενούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη 1, 2 & 3, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 6.099 € χωρίς ΦΠΑ και 7.562,76 € με Φ.Π.Α.

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image