Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την εκμάθηση αγγλικών και γερμανικών των ασυνόδευτων παιδιών των τριών δομών φιλοξενίας του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, μέσω τηλεκατάρτισης με Α.Π. 234 ΑΑ, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων - Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων ειδών καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής με Α.Π. 230 ΑΑ, για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας «Νεφέλη 3» στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.174,70 € με ΦΠΑ.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων ειδών καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής με Α.Π. 228 ΑΑ, για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας «Νεφέλη 1» & «Νεφέλη 2» στην Αττική, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.822,60 € με ΦΠΑ.

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση «Παροχής Υπηρεσιών Κατάρτισης και Εκπαίδευσης των εργαζομένων των τριών δομών φιλοξενίας του Κοινωνικού ΕΚΑΒ» με Α.Π. 224, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων - Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πρώτων υλών σίτισης για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» και «Νεφέλη 3» στην Αττική και στην Καστοριά με Α.Π.221 ΑΑ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.960 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων - Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ Α.Π.: 215ΑΑ ΓΙΑ ΤΗΝ AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ CPV: 45330000-9 ΚΑΙ 43328000-8, ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ-ΝΕΦΕΛΗ 3, ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΣΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.520€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 3.124,80 € ΜΕ ΦΠΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΔΙΚΟ MIS 5041880.

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image