Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Με αρ. πρωτ. 98ΑΑ για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην επισυναπτόμενη ως Παράρτημα Α, και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1», «Νεφέλη 2» και Νεφέλη 3», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 11.912 € με ΦΠΑ.

 

Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επιχορήγηση του Ν.Π. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη δημιουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, Νεφέλη» με κωδικό ΟΠΣ 5041880 στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο Υποδοχή/Άσυλο του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση μικρής έκτασης εσωτερικών και εξωτερικών εργασιών ανακαίνισης κτιρίου, όπου στεγάζεται η δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων – Νεφέλη 1, στο δήμο Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής, προσυπολογιζόμενης δαπάνης 11.169,35 € χωρίς ΦΠΑ και 13.850,00 € με ΦΠΑ η οποία χρηματοδοτείται από το υπουργείο οικονομίας και ανάπτυξης και το ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης με κωδικό mis 5041880

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών γραφικής ύλης με Α.Π. 79 ΑΑ για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 710€ με ΦΠΑ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας προσωπικών ειδών ένδυσης, υπόδησης και άλλων αξεσουάρ με Α.Π. 76 ΑΑ για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης
Ομάδα 1: Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 6.377,57€ με ΦΠΑ,
Ομάδα 2: Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 1.240€ με ΦΠΑ,
Ομάδα 3: 198,40€ με ΦΠΑ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων προιόντων καθαρισμού και συντήρησης με Α.Π. 80 ΑΑ για την κάλυψη των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1470 € με ΦΠΑ

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image