Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1» & «Νεφέλη 2» στην Αττική και «Νεφέλη 3» στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.859,98 € χωρίς ΦΠΑ και 4.678,39 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (CPV 85312320-8) και υποστήριξης της λειτουργίας του «Κοινωνικού Ελληνικού Κλιμακίου Άμεσης Βοήθειας» (Κοινωνικού ΕΚΑΒ) και των Δομών Φιλοξενίας στην Αττική και στη Καστοριά, με Α.Π 472 ΑΑ, στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαρισμού για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 1» & «Νεφέλη 2» στην Αττική και «Νεφέλη 3» στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.491,10 € χωρίς ΦΠΑ και 3.022,10 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας (CPV 71317200-5), για τις ανάγκες του Προγράμματος Νεφέλη, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.920 € χωρίς ΦΠΑ και 2.380,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίηση της Δράσης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» και κωδικό ΟΠΣ 5041880.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, με Α. Π. 462 ΑΑ, για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.120,97 € χωρίς ΦΠΑ και 3.870 € με ΦΠΑ.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, με Α. Π. 459 ΑΑ, για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» στην Κορησό Καστοριάς, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.970 € χωρίς ΦΠΑ και 3.682,80 € με ΦΠΑ.

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image