2η Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

2η Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης στις ΔΦΑΑ «Καλλίστη 2» και «Νεφέλη 3» (Α.Π. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 1110 ΑΑ/27-10-2022 ΑΠ 1ης Τροποποίησης-Παράτασης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1117 ΑΑ/4-11-22) (ΑΔΑΜ Πρόσκλησης ΚΗΜΔΗΣ 22PROC011503878)

Το σωματείο με την επωνυμία «Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας», κατόπιν της υπ’ αριθμ. 252/10-11-22 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου αποφάσισε την εκ νέου παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1110 ΑΑ/27-10-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την ανάθεσης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης μόνο στις ΔΦΑΑ «Καλλίστη 2» στην Αττική και «Νεφέλη 3» στην Κοζάνη, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα για προσκόμιση προτάσεων για τις ανωτέρω ΔΦΑΑ. Το ανωτέρω είναι απαραίτητο καθότι λόγω της μεγάλης ενεργειακής κρίσης δεν δύναται να βρεθεί πρόταση από προμηθευτή για την συνολική ζητούμενη ποσότητα. Ιδίως, επ’ αυτού, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα υποβολής νέων προσφορών με τις ανωτέρω τροποποιήσεις, δίνεται παράταση μέχρι τις 11/11/2022 ώρα 2 μ.μ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 1110 ΑΑ/27-10-22 πρόσκλησης και της υπ’ αριθμ. 1117 ΑΑ/4-11-2022 τροποποίησης-παράτασης, όπως ακολουθεί τροποποιημένη.

Κατεβάστε την πρόσκληση

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image