Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 679 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την με απευθείας ανάθεση εκτέλεση μικρής έκτασης εργασιών επισκευής και ανακαίνισης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» στη Νεράιδα Κοζάνης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.800 € χωρίς ΦΠΑ και 5.952 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό ΕΚΑΒ για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Νεφέλη».

 

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και της μετεγκατάστασης της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3» από την Κορησό Καστοριάς στον οικισμό Νεράιδα Κοζάνης και με στόχο την βελτίωση τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού χώρου του νέου κτιρίου και την ασφάλεια των φιλοξενούμενων παιδιών, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την με απευθείας ανάθεση εκτέλεση μικρής έκτασης εργασιών επισκευής και ανακαίνισης στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΔΦΑΑ «Νεφέλη 3», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.800 € χωρίς ΦΠΑ και 5.952 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κατεβάστε την πρόσκληση, Παράρτημα Α

 
FaLang translation system by Faboba