Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 457 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου (CPV 79100000-5) για τη Δομή Φιλοξενίας «Νεφέλη 2» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στην Αττική, με Α.Π 457 ΑΑ για την κάλυψη των νομικών αναγκών των φιλοξενούμενων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 2» στην Αττική, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.392,94€ χωρίς ΦΠΑ και 5.447,25 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για την με απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου (CPV 79100000-5), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.392,94 € χωρίς ΦΠΑ και 5.447,25 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων και σύνθετων νομικών αναγκών των φιλοξενούμενων της Δομής «Νεφέλη 2» που λειτουργεί στην Αττική, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041880 που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Κατεβάστε την πρόσκληση

 
FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image