Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 277 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΝΕΦΕΛΗ 1 & ΝΕΦΕΛΗ 2 ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΕ Α.Π. 277 AA, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.817 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ 4.733,08 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ – ΝΕΦΕΛΗ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS (ΟΠΣ) 5041880.

Το Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκτέλεσης επισκευών, συντηρήσεων και επεμβάσεων στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη 1 & Νεφέλη 2 που λειτουργεί η Αναθέτουσα Αρχή στην Αττική, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.817 € χωρίς ΦΠΑ και 4.733,08 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε συνέχεια της καθημερινής χρήσης των εγκαταστάσεων των δομών και της διαπίστωσης ανάγκης μικρής έκτασης επισκευών, συντηρήσεων και επεμβάσεων στους χώρους των Δομών με σκοπό την αποκατάσταση βλαβών και την βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και των συνθηκών υγιεινής διαβίωσης των παιδιών και στο πλαίσιο της δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5041880 στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατεβάστε την πρόσκληση

 
FaLang translation system by Faboba