Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 269 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

με Α.Π 269 ΑΑ για την κάλυψη των αναγκών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού, λογισμικού και δικτύων και υποστήριξης των χρηστών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη 1, 2 & 3 και του Κοινωνικού ΕΚΑΒ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.400 € χωρίς ΦΠΑ και 2.976 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού και λογισμικού και των δικτύων, καθώς και υποστήριξης των χρηστών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Νεφέλη 1, 2 & 3 και του Κοινωνικού ΕΚΑΒ σε επίπεδο επίβλεψης και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και αποκατάστασης λειτουργίας συστημάτων, σε καθημερινή και ολοήμερη βάση έως και τις 31/12/2020, για την κάλυψη των αναγκών τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθεια για τη λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων-Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.400 € χωρίς ΦΠΑ και 2.976 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κατεβάστε την πρόσκληση

 
FaLang translation system by Faboba