Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 127 AA

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση Προμήθειας, μεταφοράς, εγκατάστασης σε λειτουργία και συντήρησης οικιακού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με Α.Π. 127 ΑΑ για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωνικό Ελληνικό Κλιμάκιο Άμεσης Βοήθειας για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων - Νεφέλη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041880

 


 Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, με βάση το Πρακτικό υπ. αριθμ. 71/06-12-2019 καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη οικονομική προσφορά για την απευθείας ανάθεση προμήθειας, μεταφοράς, εγκατάστασης σε λειτουργία και συντήρηση του παρακάτω οικιακού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού:

Κατεβάστε την πρόσκληση

Κατεβάστε την μελέτη

 

 

 

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image