Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης (CPV 09135100-5), με Α.Π. 99 ΑΑ, για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Νεφέλη 3», προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 4.030 € με ΦΠΑ.


Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (CPV 09135100-5), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.030 € με ΦΠΑ και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο καυσίμου, για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης της δομής «Νεφέλη 3»», που λειτουργεί στην Κορησό Καστοριάς, στο πλαίσιο της δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΕΦΕΛΗ», με κωδικό ΟΠΣ 5041880 στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο Υποδοχή/Άσυλο του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατεβάστε την πρόσκληση