Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π. 1471

για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σε λειτουργία ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) «Νεφέλη 3» που λειτουργεί το Κοινωνικό ΕΚΑΒ στη Κοζάνη, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.590,00 € χωρίς ΦΠΑ και 6.931,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικό ΕΚΑΒ για την υλοποίηση του Έργου "λειτουργία ΚΦΑΑ - Νεφέλη 3" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001683», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ).

Το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» (Κοινωνικό ΕΚΑΒ), ανεξάρτητη κοινωνική, ανθρωπιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, με νομικό καθεστώς σωματείου και με σκοπό την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Δ. Καζάνη 24-26 & Δασίου, ΤΚ 11526, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Επιχορήγηση ΝΠ Κοινωνικό ΕΚΑΒ για την υλοποίηση του Έργου "λειτουργία ΚΦΑΑ - Νεφέλη 3" με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001683», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και προκειμένου να εφοδιαστεί το Κ.Φ.Α.Α. «Νεφέλη 3» με τον κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, το Κοινωνικό ΕΚΑΒ καλεί:

Κατεβάστε την πρόσκληση, Υπόδειγμα οικονομικής μελέτης

FaLang translation system by Faboba

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image